Изложби

"Аз съм бил винаги българин" - документална изложба в Сливен за 200-годишнината от рождението на Георги Раковски

Част от Националната програма за честванията на бележитата годишнина

"Аз съм бил винаги българин" - документална изложба в Сливен за 200-годишнината от рождението на Георги Раковски

 

◊ 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

Като един от инициаторите и съучредителите на Националния комитет за честване годишнината на видния български революционен деец, Община Сливен провежда предвидените в програмата си научни и културни инициативи по повод на юбилея. В някои от начинанията са привлечени и институции от селищата в осъществяване  многоликата дейност на идеолога и стратега на освободителните ни борби, учения и обществения деятел Георги Стойков Раковски.

В съдружие с водещи културни институции от региона и страната, най–голямото книжовно средище – Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен, организира в априлските дни на 2021 г. документална изложба под надслов „Аз съм бил винаги българин”. Тя е и в календара на общонародните чествания за рождението на изтъкнатия български възрожденец, организирани от Инициативния комитет, в който членува и кметът Стефан Радев. При официалното откриване на експозицията той открои необикновените личностни качества и приноси на Раковски в различните сфери на обществения живот: „Трудно е да се осмисли личност като Георги Раковски. Той напусна този свят на 46 години, в разцвета на силите си, но за това време успя да се превърне в идеолога на българската национално-освободителна борба. Едно будно момче от Котел, поет, писател, етнограф, историк, енциклопедист, космополит по дух, родолюбец до мозъка на костите си, което се превръща в най-ярката личност на българите през онова време...”, обобщи ръководителят на община Сливен.

Изложбата е експонирана чрез съвместните  усилия и архивни материали на  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София, Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков” във Велико Търново и на Историческия музей в Котел. Открита в зала „Май” в Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1), тя привлича с богатия снимков материал, подреден на тридесет и две табла и десет витрини; приковава вниманието на посетителите с интересните данни за живота и делото на титана на освободителните ни борби Георги Ст. Раковски – будеща респект личност с многообразните прояви на народополезната си работа за Отечеството. Нужни за подрастващите и младите хора от учебните заведения на региона са сведенията за неговата семейна среда и годините на формиране на характера му - с откроените няколко тематични акцента на влияние върху характера на младежа: чрез образованието в родолюбивите средища на Българско Котел и Карлово, както и в Цариград, и атмосферата на гръцката гимназия в Куручешме, предоставяща на възпитаниците знания за обществото, природата, и по чужди езици, (седем овладени от Г. Раковски), също и запознаването му - по време на „Марсилския период”, с революционните възгледи на  Джузепе Мацини и Джузепе Гарибалди за освобождаване от игото.

Особено ценни в изложбата са предоставените от Националната библиотека  „Св. св. Кирил и Методий” материали и оригинални документи от личния архив на идеолога на революцията Г. Раковски: писмо-позив на френски език на Гарибалди; изготвени от българина планове за добиване свободата в Българско чрез личните усилия и участието на всички слоеве на  обществото – плод на порасналото самосъзнание на сънародниците ни, развивано и чрез списваните с перото му „Горски пътник”, „Българска дневници” и „Дунавски лебед”.

Присъстващите на изложбата се докосват до автентични материали, сред които снимки на най-изявените участници – съратници на Г. Раковски, свързани с изграждането на Първата българска легия, замислена като фундамент на „освободителната армия”, както и до органите „върховно началство” и Привременно правителство. Те виждат сред документите и  факсимилето на „Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето”, даващо сведения за принципа на създаване на структурите, ролята и задълженията на участниците в тях.

Посетителите на изложбата добиват представа и за необятните научно-изследователски интереси на учения Георги Раковски, подчинени на порива за разкриване древния произход на сънародниците ни – извор на вдъхновение за високи дела;  могат да разгледат и първите издания на неговите книги в сферата на организацията на освободителните борби, етнологията, историята, езикознанието и др., сред които култовите: „Предвестник горскаго пътника”, 1856; „Горски пътник”, 1857; „Показалец или ръководство как да ся изискват и издирят най-стари чърти бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч., 1859; „Българский за независимо им священство днес възбуден въпрос и нихва народна чърква в Цариград, 1860” и др. – при представени от неговите издания „Българска дневница”, „Дунавски лебед”, „Будущност”, „Бранител” и сп. „Българска старина” оригинални броеве. Вълнуващи мигове са изобразени на кадрите с връщането на костите на видния родолюбец в България и родното му място. Историческият музей в Котел е предоставил за изложбата и създадената от проф. Йордан Йорданов (Институт по експериментална морфология, патология и антропология, БАН) “пластична антропологична реконструкция на неговия лик”.

Многостранни по характера си са подготвяните и предстоящи за представяне от Община Сливен и Регионалната библиотека „Сава Доброплодни” културни начинания по повод юбилея: в края на м. май т. г. ще бъде проведена Кръгла маса на тема: „Георги Ст. Раковски – дипломатът на Балканите”. На творческа вечер, посветена на юбилея, ще е представено пълно библиографско издание за трудовете на енциклопедиста, както и прожектиран нов документален филм за него, под надслов: „Аз като българин си изпълних народная си длъжност...”, продуциран от Библиотеката.

Гражданите и гостите на Сливен могат да разгледат изложбата до 24 април 2021 годи.

 На 14 април т. г. сънародниците ни сведоха чела и на тържествения ритуал-поклонение в столицата пред делото на Г. Раковски и това на неговите сподвижници-поборници за народни правдини.

 

Автор:
Иванка Денева
Публикация:
14.04.2021 г. 16:25
Посетено:
863
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/32590-az-sam-bil-vinagi-balgarin-dokumentalna-izlozhba-v-sliven-za-200-godishninata-ot-rozhdenieto-na-georgi-rakovski