Изложби

"Magia Naturalis" по идеи на Боян Манчев и Веселина Сариева

26 юни – 28 август 2020, Галерия SARIEV, Пловдив

"Magia Naturalis" по идеи на Боян Манчев и Веселина Сариева

Марта Джурина. Untitled, 2020

 

◊ СЪБИТИЕТО

MAGIA NATURALIS

по идеи на Боян Манчев и Веселина Сариева
 
Фаза I
 
Биниа Верли, Марта Джурина, L
Текстове: Боян Манчев, Веселина Сариева
 
26 юни – 28 август 2020

Откриване 26 юни 2020, 17:00-20:00 ч, галерия SARIEV, Пловдив
 

Галерия SARIEV, Пловдив има удоволствието да представи Magia Naturalis – среда от творби, текстове, ситуации. Magia Naturalis ще се състои като изложба в пространството на галерията на ул. "Отец Паисий" в Пловдив между 26 юни – 28 август 2020.

Паралелното измерение на Magia Naturalis ще представлява серия от философски и поетически интервенции, които ще разгърнат експерименталния й изследователски залог; първата му фаза ще се състои на www.boyanmanchev.net/blog, от 26 юни 2020, 20:20 нататък.

Творец ли е природата? Tворят ли звездите, металите, огънят? Какво въобразява камъкът? Какво иска облакът? 

Загърбвайки загубилите творческата си мощ поетизми, Magia Naturalis ще подеме сериозно, на нивото на ексцентризма им, тези въпроси, за да ги изведе в експериментално измерение: измерение на възможността на (творческата) субективност отвъд пределите на човека. Magia Naturalis следователно ще разтвори експериментално мисловно пространство, в което ще бъдат симулирани възможности на невъобразимата (бъдеща) природа и невъобразимото (бъдещо) изкуство. Не природата, изобретена като недостижим първоизточник, надлежно хербаризиран в музея, а природата като винаги предстояща, невъобразима сила, като изкуство на предстоящото.

Идеята за magia naturalis, естествена или природна магия, се разгръща от ренесансовите хуманисти, давайки израз на еретичното схващане за творческо действие на природните сили, за природата като творец. Тази идея е в самата сърцевина на алхимията и на астрологията, като същевременно дава тласък на развитието на естествените науки. Магическата мощ на естеството: тайни деятели, невъобразими сили, нечовешки желания.
 
Magia Naturalis, поле на съучастия, съвпадения и сблъсъци, изследва природните сили и природата като сила чрез фантастични философски действия и неочаквани преобразувания на художествените медии. Тя работи не толкова с обекти, действия и отношения, колкото с поле на интензивности, в което проблясват ефимерни констелации,но и ярки силови линии.Така изложбата повдига и въпроса за сътрудничеството: на деятелите, субектите, силите. За силите, които движат и понятията, и творбите.
 
Природната магия: експериментална възможност за продуктивна интервенция в пространствено-временните координати на сингуларна система от отношения, която я удържа на ниво на крехка, но интензивна метастабилност.
 
Фаза I на Magia Naturalis ще представи работи на Биниа Верли, Марта Джурина и L, споделяйки пространството на философската лаборатория на Боян Манчев и поема в развитие на Веселина Сариева. Изложените работи ще действат едновременно автономно и хетерономно: като самостоятелни деятели, но и като симптоми, включени в процес на множествено стимулиране на мисловното творческо поле с експериментален изследователски залог.
 
Общото пространство на тази среща е споделеното желание за промяна на формата и въобразяването на нови форми, както и на нови техники за явяването им. Пространство, породило се спонтанно от обмена на съучастниците. Отложено във времето, то е пространство, обърнато към бъдещето: следа-светлина от бъдеща материя.
 
 Боян Манчев и Веселина Сариева

 

Автор:
Sariev Contemporary
Публикация:
26.06.2020 г. 14:57
Посетено:
1171
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/31392-magia-naturalis-po-idei-na-boyan-manchev-i-veselina-sarieva