Изложби

„Зографската Света обител – път през вековете” – изложба на едни от най-ценните ръкописи в Зографския манастир

20 ноември – 25 ноември 2019, Университетска библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”

„Зографската Света обител – път през вековете” – изложба на едни от най-ценните ръкописи в Зографския манастир

 

◊ СЪБИТИЕТО

Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”

представя изложбата

„Зографската Света обител – път през вековете” -

факсимилета на едни от най-ценните ръкописи, намиращи се в Зографската Света обител

20.11.2019 – 25.11.2019

Официално откриване: 20 ноември, сряда, 14.30 часа, Централно фоайе на Университетската библиотека

На изложбата ще бъдат представени факсимилета на едни от най-ценните ръкописи, намиращи се в Зографската Света обител: Евтимиев служебник; Радомиров псалтир от втора половина на ХІІІ в. и др. Четириевангелие от ср. на XIV в.; Служебен миней за м. септември от ср. на XVII в. (между 1638 и 1642 г.); Грамота на Стефан III, дарител на Зографския манастир и др.

Евтимиевият служебник е богослужеба книга, преведена от гръцки на български език от Евтимий Търновски. Служебникът съдържа молитвена бележка „помяни, Господи, кир Евтимия, сия написавша". Запазен е в три преписа, два от които се намират в Зографския манастир и един – в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В служебника са поместени съчинено от цариградския патриарх Филотей Кокин Указание (Диатаксис) за богослужебния ред, Литургията на Йоан Златоуст, Литургията на Василий Велики, Литургията на Предосветените дарове и няколко допълнителни молитви.

Радомировият псалтир е пергаментен ръкопис, който се датира от XIII век. Наименованието му произлиза от името на преписвача, който съобщава името си в кратка бележка на лист 167а: „Грешни Радомир дяк писа". Псалтирът съдържа два кратки предговора, Псалми (включително три тропара и молитва след всеки раздел на Псалтира), девет библейски песни, "Слово егда Саул гонеше Давида", полунощна служба и два богослужебни показалеца.  

Стефан III (Велики), заедно с Василий Лупу, е смятан за най-великия молдовски владетел. През 1992 година Стефан Велики е канонизиран за светец, чийто празник е на 2 юли. Неговото дело е свързано с борбата за независимостта на Молдова и нейното културно развитие. По време на неговото управление са построени множество крепости и над 44 църкви и манастири, някои от които са обявени от ЮНЕСКО за паметници на световното културно наследство

 

 

Автор: Никола Бенин
16.11.2019 г. 00:53
Посетено: 531
Етикети: Изложба, Университетска библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”, Зографската Света обител
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/30479-zografskata-sveta-obitel-pat-prez-vekovete-izlozhba-na-edni-ot-nay-tsennite-rakopisi-v-zografskiya-manastir