Изложби

Арх. Веков: Построено / Непостроено. 50:50

Ретроспективна изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков

Арх. Веков: Построено / Непостроено. 50:50

 

◊ СЪБИТИЕТО

На 3 юни 2019 г. от 18.00 часа в Дома на архитекта - Варна ще бъде открита ретроспективна изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков, по повод 45-годишната му творческа дейност и неговата 70-годишнина. Подкрепена от Фонд "Култура" при Община Варна, САБ, КАБ и ВСУ "Черноризец Храбър", тя отразява творческия път на автора в архитектурни табла с негови реализирани обекти и нереализирани проекти в съотношение 50:50.

Експозицията, която ще представи новия председател на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев, продължава до 28 юни 2019 г.

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Предмет на изложбата е професионалната дейност на арх. Веков за период от 45 години (1974-2018), от които една трета е белязана от времето на тоталитаризма. В тези „Две Българии“, по израза на легендарния журналист и хронист Петко Бочаров, се развива творческата кариера на автора. И тъй като стилът на един архитект се изгражда както от реализираните, така и от нереализираните проекти, експозицията под наслов "Построено / Непостроено. 50:50", показва, освен построени обекти, и проекти, чиито новаторски идеи се реализират 25 години по-късно от зараждането им. Посочват се технически данни за oбектите и за преобразуваните многократно държавни и ведомствени институции, регламентиращи архитектурната дейност у нас.

В изложбата, която включва 43 табла, формат А1/ 840 x 594 mm, цветен и черно бял принт върху твърда основа, са представени фотографски и графични изображения/ планове, модели/ макети, ръчни ескизи, 3D визии, с кратка анотация (технически показатели, възложител/ собственик, строител, година и др.), на български и английски език. Обхванат е широк спектър от архитектурната типология на сградите: Индивидуални и групови жилища и комплекси; Обществени и индустриално-складови сгради; Интериор, дизайн и синтез на изкуствата; Реставрация, реновация и реконструкция на недвижими културни ценности - постоянна тема в творчеството на автора и негово лично предпочитание.

Повечето от примерите са цитирани и в книгата на арх. Веков „Реконструирани пространства/ Екстериорни пространства“, изд. ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012. 

Експозицията позволява да се проследи и развитието в техниката и технологията на архитектурната практика: от ръчното чертане/ графика до съвременните дигитални средства за проектиране и представяне – Аuto CAD, Revit, Photo Shop, Corel Draw и др.

Специално внимание е отделено на интериора, дизайна и синтеза на архитектурата с другите пластични изкуства и работата по проекти, в екип с художници, скулптори, дизайнери, фотографи и др.

Неразделна част от експозицията е двуезичният каталог, цветен печат „Построено / Непостроено. 50:50“, изд. ФИЛ, 2019.

 

 

Автор:
Виолета Тончева
Публикация:
31.05.2019 г. 19:41
Етикети:
ретроспективна изложбагодишнинаарх. Станчо Вековизложба
Построено / Непостроено. 50:50
Дом на архитекта - Варна
Посетено:
890
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/29778-arh-vekov-postroeno-nepostroeno-50-50