Изложби

„Интеграция на идентичности“ - изложба в Арт Център Банкя

Произведения на автори от Северна Македония и България

„Интеграция на идентичности“ - изложба в Арт Център Банкя

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

На 28 май (вторник) от 18.30 ч. в Арт Център Банкя ще бъде открита изложбата „Интеграция на идентичности" на 21 автори от Северна Македония и България. Куратори: Горанчо Георгиевски и Свилен Стефанов.

Няколкогодишният проект „Свързване" на КИЦ на РСМ в София, през тази година се разшири и обогати с групова тематична изложба, за чиято подготовка и осъществяване помогнаха кураторите от Северна Македония и България – Горанчо Георгиевски и Свилен Стефанов. След няколкогодишна съвместна дейност и контакти, авторите Мариян Дзин, Зоран Мише, Павел Целкоски, Горан Тричковски, Марияна Иванова, Перица Георгиев и Иво Пецов, които са от Северна Македония, но живеят и работят в България, изразиха желанието си за разширяване на проекта, в който взеха участие изтъкнати автори от Северна Македония и България. Идеята за свързване на творчествата на авторите от двете страни срещна подкрепа от страна на Министерството на културата на РСМ. Реализацията на изложбaта в Банкя (София) е в партньорство с Арт Център Банкя.

Съвместната изложба на 7 художници, инициатори на проекта „Свързване", който в случая е надграден и озаглавен „Интеграция на идентичности", 7 художници от България и седем художници от Северна Македония (Шкипе Мехмети, Роберт Янкулоски, Ацо Станкоски, Беди Ибрахим, Исмет Рамичевич, Атанас Ботев и Колектив Зеро – повечето от тези автори са значими за промените на мисълта и концепта в съвременното македонско изкуство) за своя основа има комуникацията, приятелството, взаимното разбиране и преди всичко любовта към изкуството.

Тази изложба носи в себе си редица разлики, но и сходства в авторовата мисъл, в съществуването на феномена на изобразителното, без разлика от къде произхождат или къде са се образовали като художници. Творците, които не познават граници, винаги са намирали начини и осъществявали контакт с близките им творчески натури. Концептът "художник-художник" не е нов, но в този случай художниците директно водят взаимен диалог, а с това повдигат редица въпроси: Все пак изкуството е съвсем друго нещо, нещо, което е пред/извън дневната политика, т.е. художниците са онова, което са – творци, обединени според принципа "изкуство заради изкуство", а това е девиза за дългосрочно приятелство и интегриране, непознаващо граници....

Представени са творбите на автори, които са оценени като едни от най-креативните в съвременното българско изкуство: Генади Гатев, Десислава Христова, Иван Кюранов, Лиляна Караджова, Росен Тошев и двойката Nina/Vale. За тези автори със сигурност може да се каже, че имат сериозен принос в процеса на промяна на българското изкуство и неговото ново разбиране във всички области – от живописта до дигиталните изкуства. Някои от тях винаги са работили самостоятелно (графикът Д. Христова и фотографът Л. Караджова), а други идват от станали известни още през 90-те години арт групи, като софийската XXL (Г. Гатев, И. Кюранов, Р. Тошев). В посока на видеоарта работи изявеният във Франция и България арт дует Nina/Vale (Нина Ковачева и Валентин Стефанов). Всеки от тези автори притежава доказано сложен път в изкуството.

 

Автор:
КИЦ на РСМ в София
Публикация:
28.05.2019 г. 12:09
Етикети:
Посетено:
771
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/29742-integratsiya-na-identichnosti-izlozhba-v-art-tsentar-bankya