Изложби

Изложба "Не-места на утопията" - втора част

11 февруари - 1 март 2019, Галерия "Стубел"

Изложба "Не-места на утопията" - втора част

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Галерия "Стубел"

представя

Не-места на утопията

Втора част

Кураторски проект на Юлиана Текова

Автори: Анжела Терзиева, Гълъб Гълъбов, Димитър Яранов, Елеонора Терзиева, Константин Костов, Марта Райхел, Мими Добрева, Трендафила Трендафилова, Юлиана Текова

11 февруари - 1 март 2019

 

По дефиниция утопия (oт гр.οὐ„не“ и τόπος„място“) означава „не място” или „никъде” и описва въображаемо измерение, състояние или територия, където всичко е идеално.
От представите за Райската градина, „Държавата” на Платон, пасторалната идилия на Аркадия, от социалните и икономически утопии през XIX век до днешните футуристични идеи за технологичното ни бъдеще на безсмъртни хибриди, плод на генно инженерство, създаване на раса от суперхора, обитаване на други планети, тази идея не спира да предизвиква въображението.

Утопиите са различна гледна точка към една над- или отвъд- действителност. Те са по-скоро измерение в човешкото съзнание, отколкото конкретно място.

Като контрапункт на тревожната и ускорена реалност в съзнанието ни съществува една фантазна представа или импулс, стремеж към трансценденция, копнеж за спасение... Но то е винаги някъде другаде, не тук и невинаги е ясно представимо като битие.

На фона на експанзията на политическо изкуство на световната арт сцена, успоредно с провала на утопиите от ХХ век, на тази тема дълго време не се гледаше с добро око. В последните години се наблюдава завръщане и реинтерпретации на темата, този път свързани с дигитално-технологичната революция и „фантастичното бъдеще”, което тя обещава.

Именно тази област, това химерно „не-място”, което отива отвъд обективната реалност и чертае мечти и въображаеми по-добри светове, е предизвикателството, което събира участниците в настоящия проект. Изначално самият творчески акт е утопичен – той не се съобразява с ограниченията в реалността и затова винаги премества границите й малко по-далеч и малко по-високо.

Участващите автори интерпретират идеята за утопия в широки граници - от социалните й проявления до личните утопични пространства, които всеки носи в себе си. Обединяващото между тях в този проект е, че в творчество им съществува този утопичен дух, това търсене на една отвъд- и над- реалност.

Юлиана Текова

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
07.02.2019 г. 09:45