Изложби

Изложбата „Пътешественик през времето“ пристига в Нов български университет

85 години от рождението на проф. дин Александър Фол

Изложбата „Пътешественик през времето“ пристига в Нов български университет

 

◊ СЪБИТИЕТО

Наближава денят, в който юбилейната изложбаПътешественик във времето“, посветена на 85 години от рождението на проф. дин Александър Фол, ще пристигне в Нов български университет – място на едно от научните приключения на професора. От 1995/1996 до 2005/2006 академична година проф. Александър Фол преподава в НБУ история, култура и религия на Стара Тракия и на югоизточноевропейските народи през античната епоха. Взима активно участие в различни студентски научноизследователски школи, теренни издирвания и съвместни преподавателско-студентски изследователски проекти. Той е член на Настоятелството на НБУ от 14 март 1994 до 28 май 2001 г., а на 21 май 2003 г. му е присъдено званието „Почетен професор на НБУ“.

Подготвена от Института за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” към БАН и Университетския архив на Нов български университет, изложбата „Пътешественик през времето“ беше подредена първоначално в Централната сграда на БАН, в началото на месец юни 2018 г., а по-късно беше показана последователно в Пловдив, Ямбол и Казанлък. В нейното създаване участваха проф. Валерия Фол (УниБИТ, ИБЦТ), д-р Ружа Попова (ИБЦТ) и д-р Александра Трифонова (Университетски архив на НБУ).

С настъпването на новата академична година Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ на НБУ, Университетският архив към Центъра за книгата на НБУ и Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института за балканистика при БАН имат удоволствието да ви поканят на тържествено откриване на изложбата, което ще се състои на 9 октомври 2018 г., 16:00 часа, в коридорното пространство на ІV етаж, Корпус І на Нов български университет.

В основата на изложбата, очертаваща основните щрихи от интензивно протичащото през времето пътешествие на големия български учен, преподавател, визионер и организатор, стоят дарителските жестове на проф. Валерия Фол и Александра Фол. В края на 2007 г. те даряват на НБУ книги на професор Фол, съставящи в Библиотеката на НБУ лична библиотека „Проф. Александър Фол”. Личната библиотека включва издания, на които професорът е автор, редактор и съставител, както и притежавани от него ценни книги. Сигнатурата започва с АФ. От 2008 г. започват даренията и на архивни материали (документи от научната, служебната и обществената дейност на фондообразувателя, кореспонденция, богата колекция от фотографии), образуващи личен фонд „Проф. Александър Фол” в Университетския архив на НБУ. В резултат на постъпленията на материали през годините колекцията от документи на проф. Александър Фол в Университетския архив на НБУ вече е внушителна и уникална по своя състав.

Показваните материали са разпределени в повече от десет тематични кръга, като „Семейството“, „Документите“, „Книгите“, „Изданията“, „Институт/Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН“, „Експедициите“, „Конгреси и конференции“, „Тракийската изложба“, „Международни съвети“, „Признанието“, „Приятелите и колегите“ и др., при което е търсена една трудна за постигане плътност в представянето на дейностите на професор Александър Фол.

Експозицията включва документални материали от Университетския архив на Нов български университет, Архива на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН, ДА „Архиви“ (Дирекция „Централен държавен архив“), Библиотеката на ИБЦТ, Библиотеката на НБУ, лични архиви (сем. Фол, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Теодор Леков, доц. д-р Върбан Тодоров).

Изложбата може да бъде видяна до 31 октомври 2018 г. Съпътстващо събитие е изложбата от книги и статии „Миналото бъдеще на проф. Александър Фол“ в Библиотеката на НБУ. Библиотека, 1 етаж, 1–31 октомври 2018 г.

Автор:
Център за книгата
Публикация:
02.10.2018 г. 13:15
Посетено:
1224
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/28311-izlozhbata-pateshestvenik-prez-vremeto-pristiga-v-nov-balgarski-universitet