Изложби

Среща с книгите на Мара Белчева

Изложба в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

Среща с книгите на Мара Белчева


◊ ◊ ПОКАНА

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски”
има удоволствието да Ви покани на

откриването на изложбата

"Среща с книгите на Мара Белчева"

25 май (четвъртък), 16 часа,
Университетската библиотека, Централно фоайе


На 25 май от 16 ч. в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" ще бъде открита изложбата „Среща с книгите на Мара Белчева”.

Личната сбирка на Мара Белчева постъпва като дарение в библиотеката преди 80 години и се показва за първи път.

Чрез книгите на известната поетеса и преводачка, запазили автографи, дарствени надписи и лични бележки, читателите ще се докоснат до света й, ще усетят нейната ерудиция и богата култура, ще съпреживеят срещата й с близки до сърцето й приятели и известни интелектуалци.


За Личната библиотека на Мара Белчева

На 13.07.1937 г. книгите на Мара Белчева са предадени в Университетската библиотека и са вписани в съответния инвента­рен дневник.

В архива на Университетската библиотека се пази писмото, с което Ангел Ангелов, брат на поетесата, дарява личната сбирка на Мара Белчева. В горния край на запазения списък се чете следният надпис, написан допълнително на пишеща машина: "Опис на книги, които след смърт­та на Мара Белчева, брат й зап. генерал Ангел Ив. Ангелов, като неин наследник, подарява на Университетската библиотека, за поставяне между книгите на Пенчо Славейков и Боян Пенев". Вероятно такава е била волята на Мара Белчева.

Личната сбирка на Мара Белчева, сравнително малка, но изключително ценна по съдържание, обхваща 120 заглавия и вероятно е само част от личната библиотека на поетесата.

Книгите са издания на класически и съвременни европейски автори – литературни произведения, исторически и философски съчинения на немски, френски, италиански и английски език, които илюстрират широките културни интереси на Мара Белчева. Сред книгите са и изключително редките преводни издания на произведенията на Алеко Константинов, Пенчо Славейков и Петко Тодоров - „Baj Ganju“, „Koledari“ и „La nozze del sole“, както и няколко издания, посветени на България.

Единственото заглавие на български език, на­мерило място в сбирката й, е първият екземпляр от поемата на Пенчо Славей­ков "Кървава песен", излязъл от печатарската преса и попаднал в ръцете на поета. Екземплярът е уникален и поради мно­гобройните поправки, нанесени от ръката на Мара Белчева, които ко­респондират с второто поправено издание на поемата през 1919 г. и превръщат екземпляра в уни­кален литературен паметник.
 


Автор:
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
Публикация:
19.05.2017 г. 11:42
Посетено:
816
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/25756-sreshta-s-knigite-na-mara-belcheva