Изложби

Изложба „25 години издания на Нов български университет“

Посветена на юбилейната годишнина от основаването на НБУ

Изложба „25 години издания на Нов български университет“


◊ СЪБИТИЕТО

Център за книгата представя изложба „25 години издания на Нов български университет“. Тя е посветена на юбилейната годишнина от основаването на университета. В хронологичен ред от 1992 г. до 2016 г. са представени 648 научни и учебни издания, съхранявани през годините в специална библиотечна колекция „Издания на НБУ“.

Специално място в изложбата заемат книгите „Думи, изречения, понятия и неща“ (2016 г.), „Минало и съвременност“ (2010), „Университетът – особен свят на свободата“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 2“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 1“ (2004), „Едно разбиране за култура“ (2003) на проф. Богдан Богданов, основател и Президент на Нов български университет до 2016 г.

За участващите издания е създаден библиографски указател, публикуван на сайта на университета, меню „Библиотека“, подменю „Изложби“.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 октомври 2016 г. в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ на Библиотеката в Нов български университет.


Автор: Център за книгата
04.10.2016 г. 13:01
Посетено: 1793
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/24298-izlozhba-25-godini-izdaniya-na-nov-balgarski-universitet