Изложби

Изложба "Опити 2016. Скулптурният обект като зрител"

14 септември – 02 октомври 2016, галерия "Васка Емануилова"

Изложба "Опити 2016. Скулптурният обект като зрител"
Айсен Сапунджи, Войната като стена или организъм, 2016, инсталация, модел
 

◊ СЪБИТИЕТО

Галерия "Васка Емануилова" (филиал СГХГ)
представя изложбата

Опити 2016
Скулптурният обект като зрител

   
Станислава Иванова, Айсен Сапунджи, Мартиaн Табаков, Антон Цанев и Боряна Черкелова

Куратор Петер Цанев
   
14.09. – 02.10.2016

Откриване 14.09., сряда, 18 ч.

Представата за скулптура се променя във времето така, както и разбирането за нейните обществени и художествени функции. През вековете и историята на изкуството скулптурата е била ритуален обект, въплъщавала е идеалите за красота и хармония, означавала е присъствието на богове и императори, декорирала е палатите на аристокрацията, изразявала е абстрактните идеи на авторите чрез пластичната си форма и т.н. Съвременното отношение към скулптурата е свързано с осмислянето на всички тези предишни значения, но и с убеждението за това, че скулптурата съществува в мрежа от различни връзки: между обект и пространство, зрител и творба, между други тела и обекти в града. Може ли обаче скулптурата да бъде зрител? Може ли тя да отразява и въплъщава средата, в която се намира, да й влияе и да я променя?
   
Кураторът Петер Цанев поставя тези въпроси в изложбата в галерия „Васка Емануилова” като анализ и експеримент, извършен съвместно с група студенти по скулптура и архитектура. Младите автори представят своята гледна точка чрез обекти, инсталации, фотографии, скулптури, скици и проекти за публично пространство. Работите им изследват феномените на войната и границите, на абстрактните обекти в живата, динамичната среда на парковете, на атропоморфните форми във връзка с природните материали и символи, на отраженията на градското пространство. Част от произведенията и проектите се намират в изложбената зала, други са разположени в парка „Заимов”. Всички те са художествени изследвания по поставената тема от куратора, които експериментират с възможностите да виждаме и разбираме скулптурата по нов начин; не като обект за съзерцание, но като активен участник, който е зрител и носи белезите, информационния шум и психологическите особености на динамичния съвременен град.
 
• На 30.09. от 19:00 ч. в пространството на „Студио ПроЖектиране” ще се проведе публична дискусия
по темата на изложбата с архитекти и художници, както и с участниците в изложбата.

ОПИТИ е ежегодна образователна програма на галерия „Васка Емануилова”, която разглежда скулптурата в разширено поле. Тя се занимава с въпросите, които поражда съвременната динамична градска среда, като изследва връзките на скулптурата с архитектурата и урбанистиката, и осмисля влиянието на икономическите, социалните и културните процеси върху формите и образите в града. Лектор / куратор на програмата за 2016 г. е проф. Петер Цанев.

Програмата се осъществява в сътрудничество с архитектурната работилница „Студио ПроЖектиране” (УАСГ) и с Националната художествена академия.
   

Галерия "Васка Емануилова" (филиал на СГХГ), бул. “Янко Сакъзов”, 15

Автор: Галерия "Васка Емануилова"
12.09.2016 г. 17:35
Посетено: 814
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/24176-izlozhba-opiti-2016-skulpturniyat-obekt-kato-zritel