Изложби

Кръгът „Мисъл” и раждането на българската модерност, отразени в библиотеката на проф. Боян Пенев

Изложба в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

Кръгът „Мисъл” и раждането на българската модерност, отразени в библиотеката на проф. Боян Пенев


◊ СЪБИТИЕТО

На 18 май 2016 г. от 17.00 ч. в централното фоайе на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" се открива изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков - един от най-големите български поети и интелектуалци, и на д-р Кръстьо Кръстев – философ, публицист, първия наш професионален литературен критик.

Изложбата има за цел да представи основните литературни творби на основателите и редакторите на списанието за наука, литература и критика „Мисъл.

Събитието се организира от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".


◊ ИЗЛОЖБАТА

В изложбените витрини могат да се видят първите издания на литературните произведения на „четиримата големи”.

Те са взети от личната библиотечна сбирка на проф. Боян Пенев, която се съхранява в Централната университетска библиотека.

Сред тях могат да се видят: „Млади и стари. Критически очерки върху днешната българска литература” на д-р Кръстев, „Литературни и философски студии”, критика и публицистика от страниците на сп. „Мисъл”, негови преводи на Ибсен, както и лекциите му по популярна психология от 1893/1896 г.

Пенчо Славейков е представен с „Епически песни”, „Сън за щастие”, емблематичната „Кървава песен”, преводи на Шекспир и Лермонтов, и събраните му съчинения в 7 тома под редакцията на Боян Пенев. Във витрините за Пейо Яворов могат да се видят пиесите му „Когато гръм удари, как ехото заглъхва” и „В полите на Витоша”, стихосбирките „Безсъници” и „Подир сенките на облаците”, преводи на Шекспир и Оскар Уайлд, биографията на Гоце Делчев и първото издание на събраните му съчинения в 3 тома. Петко Тодоров е представен с „Идилии”  и драмите му „Зидари” и „Самодива”, първото издание на събраните му съчинения, отпечатъци от „Очерки и картини”.

Всичките книги имат на титулните страници подписа на техния собственик – Боян Пенев. Някои имат и дарителски надписи и автографи на техните автори. Посетителите ще имат възможността да видят например първото издание на „Кървава песен” на Пенчо Славейков. На авантитула му има посвещение от автора към Мара Белчева: „Нека моята мила жена има за другар на чужбина моята песен, първия екземпляр да го чете и мисли и обича тоя, който й го изпраща. 8/VI 911. Пенчо”.

В текста на същото издание има и поправки, вероятно с почерка на М. Белчева.

На второто изложбено ниво са разположени изследвания за формирането на българския модернизъм и специално за литературния кръг „Мисъл” – мисия, жанр, стил, език, литературна стратегия. Ще бъдат показани студии и монографии на университетските преподаватели Боян Пенев, Михаил Арнаудов, Розалия Ликова, Милена Кирова, Валери Стефанов, Бойко пенчев, Амелия Ликова, Цочо Билярски и др.

 


Автор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
16.05.2016 г. 17:22
Посетено: 4103
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/23577-kragat-misal-i-razhdaneto-na-balgarskata-modernost-otrazeni-v-bibliotekata-na-prof-boyan-penev