Изложби

„Видимо/Невидимо” в галерия "Графит", Варна

Групова регионална изложба, 20 април - 20 май 2016

„Видимо/Невидимо” в галерия "Графит", Варна


◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение на художниците – Варна

съвместно с галерия „Графит”

и с подкрепата на строителна компания „Комфорт”

представят

„Видимо/Невидимо”

групова регионална изложба

20.04.-20.05.2016

• Пресконференция с участието на представители на организаторите и журито на изложбата

20.04.2016 | 12:30 часа | галерия „Графит” | бул. „Княз Борис І” 65, Варна

Откриване

20.04.2016 | 18:30 часа

Официално закриване (в програмата на Нощ на музеите и галериите – Варна)

20.05.2016 | 18:30 часа


В груповата изложба бяха подадени за участие 181 произведения, от които жури в състав Венцеслав Антонов – председател на СБХ-Варна, Живко Дончев – скултпор и Надежда Гущерова – представител на галерия „Графит” селектираха работите на 89 автори, работещи в жанровете живопис, скулптура, графика, нови медии и фотография.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Темата на изложбата е формулирана от Доротея Павлова:

„Видимо/Невидимо” е отворена за интерпретации в различни художествени теми, жанрове, сюжети, изразни средства, композиции и образи. Изхождайки от онтологията на Античността, постулираща дуализма на два вида битие - на невидимите неща, които са абсолютни, вечни и божествени (идеите на Платон или числата на Питагор) и видимите - тленни и смъртни. Инспирации от християнската традиция, персонализирана в Символа на вярата „един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо...”. Християнският гносис, мислещ съществуването на светове - материален  (видим) и духовен (невидим), внушава наратива за Бог, който в своето невидимо битие сътворява видимата действителност и тя е носител на промисъла и благодатта; божественото и неговите символи в човешката реалност, въображаемите храмове. Рефлексии върху модерната феноменология, която допуска художникът да пресъздаде нещата и състоянията не „по идея”, а такива, каквито те се явяват, затова  модерността признава възможността творецът да описва нюансите. Светлина и тъмнина; негатив и позитив задават различните прочити на темата „Видимо/Невидимо”. Това е тема много богата на смисли, натоварена с множество културни инвенции. Авторът има свободата да естетизира, проблематизира, експериментира; да заеме питащо, критично или опоетизиращо отношение към традициите, културни и социални ситуации, използвайки класическа или модерна иконография, фигуративни или нефигуративни композиции; да минимизира или абсолютизира стойности и същности.

Участващи художници:

Адриана Добрева, Антоанета Абаджиева, Антоний Гюров, Борислав Кузманов, Боян Янев, Бранимир Антонов, Ваня Андреева, Васил Василев, Василий Похомов, Венцеслав Антонов, Венцислав Марков, Веселин Костадинов, Веселин Начев, Веселин Чакъров, Виктория Георгиева, Галина Костадинова, Гаро Кешишян, Георг Петков, Георги Йорданов, Георги Кенаров, Грагат Айрапетян, Деница Янева, Десислава Колева, Десислава Николова, Деян Веков, Диана Митева, Диана Стоилова, Димитър Борисов, Димитър Петров, Димитър Щерев, Диян Димитров, Доротея Ангелова, Елица Карабашлиева, Емилия Бояджиева-Пеева, Ивайло Христов, Иван Иванов-Ивани, Иван Обретенов, Илиян Пеев, Йордан Николов, Искра Печанска, Камен Станчев, Киро Янев, Кремена Цанкова, Лора Маринова, Маргарита Войнова, Маргарита Денева, Мариана Шиeверска, Мариана Шишкова, Марина Варенцова-Русева, Мария Kазакова, Мария Василева, Мария Начева, Марияна Койнова, Мина Сиракова, Момчил Христов, Надежда Антова, Надежда Шипкова, Ненко Чернев, Николай Лазаров, Николай Русев, Николай Савов, Николета Петкова, Паруш Парушев, Петър Мравилников, Пламен Михайлов, Пламен Монев, Радко Мурзов, Розалия Лефеджийска-Дончева, Роман Попов, Румен Рашев, Светла Александрова, Светла Димитрова, Светлин Ненов, Севдалина Драгнева, Симеон Симеонов, Сияна Струнчева, Стамен Касабов, Станислав Кафеджиев, Стефан Радков, Стоимен Стоилов, Стойчо Никифоров, Тони Игнатов, Трифон Тодоров, Христо Веков, Христо Петров, Христо Христов, Цанко Цанков, Явор Витанов

 

За повече информация www.graffitgallery.com

Очакваме ви!

Автор: Петра Димитрова, галерия Графит
19.04.2016 г. 17:28
Посетено: 842
Етикети: изложба, галерия Графит, Варна, Групова регионална изложба
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/23386-vidimo-nevidimo-v-galeriya-grafit-varna