Изложби

Фотоизложба „Старопланинското село Гостуша, Пиротско“ в Националния етнографски музей

Изложбата на Елена Петрович ще гостува и в Стара Загора и Пловдив

Фотоизложба „Старопланинското село Гостуша, Пиротско“ в Националния етнографски музей


◊ ПОКАНА

На 11 април от 17:00 ч. в Националния етнографски музей ще бъде открита фотоизложбата „Старопланинското село Гостуша, Пиротско“.

20 пана с фотографии от Пиротското село включва гостуващата фотоизложба на Елена Петрович, осъществена с любезното съдействие на фондация „Балканско наследство“ и ИЕФЕМ - БАН. В огледалната зала на Националния етнографски музей посетителите ще открият красотите на планинска Гостуша, която, чрез проект за консервация, кандидатства за вписване в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Гостуша, известна още като "каменното селище" се намира в Югоизточна Сърбия, на територията на природен парк "Стара планина". То представлява уникално за Сърбия планинско село, включено в списъка на националното културно наследство на страната. Изключителното му значение е отбелязано в редица нормативни документи, свързани както с опазването на културното наследство, така и с градското планиране и териториалното устройство.

Проектът за консервация дава представа за необикновената връзка между природа и архитектура, която успява да се съхрани в оригиналния си вид след повече от сто години. Спокойното съжителство на човека с природата успя да възроди забравени от десетилетия ценности с мисълта, че тази естествена симбиоза може да донесе устойчивост в бъдеще. Селото е почти изоставено през 70-те години на ХХ в. и днес, след почти четири десетилетия, единственото логично решение е завръщане към корените.

Сръбските власти предприемат редица действия с цел опазване и защита не само на природното и културно богатство, но също така и на уникалната среда и нематериално наследство. За да опази уникалния ландшафт и архитектура, през 2011 година Институтът за защита на паметниците на културата - Ниш започна успоредно изследователски проект и подготовка на необходимия набор от документи и дейности за защита според законите на страната.

Присъщата ценност на естествените материали и съграденото от хората заедно с изобилието на природни ресурси и близостта на Гостуша до по-големи населени места, язовир и ски курорт я правят толкова специална. Функционалната и архитектурната планировка на селото е много интересна. То се състои от жилищна част, която се намира в тесен каньон между две малки планински реки и от сателитни махали, които създават мрежа помежду си на разстояние от 300 до 500 метра от централното селище. Всички заедно съставляват един уникален жив организъм, който се променя със смяната на сезоните. Архитектурата на жилищните и стопанските постройки е адаптирана към терена и природните дадености. Камъкът доминира като основен строителен материал, и се използва в изобилие от основите до самите покриви.

Съвременната концепция за селски туризъм дава толкова много различни възможности за устойчиво развитие, особено на места като това. Опазването на архитектурното наследство е един от начините да се гарантира по-добро и качествено туристическо предлагане и представяне на целия регион, както и запазване на неговата автентичност и ценности.

В Националния етнографски музей фотоизложбата може да се види до 28 април. В Стара Загора тя ще гостува от 4 до 30 май в Регионална библиотека "Захарий Княжески", а в Пловдив – от 2 юни до 3 юли в  Регионалния етнографски музей. 

Заповядайте!Автор: Петър Кърджилов, ИЕФЕМ - БАН
07.04.2016 г. 13:38
Посетено: 905
Етикети: фотография, изложба, ИЕФЕМ - БАН, Елена Петрович, Пиротско, Старопланинското село Гостуша
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/23289-fotoizlozhba-staroplaninskoto-selo-gostusha-pirotsko-v-natsionalniya-etnografski-muzey