Изложби

"Палимпсест: портрети без име" - изложба на Богдан Александров

One Gallery представя

"Палимпсест: портрети без име" - изложба на Богдан Александров


◊ ИЗЛОЖБАТА

"Палимпсест: портрети без име" - изложба на Богдан Александров


Куратор: Свилен Стефанов

"Палимпсест" e проект на Богдан Александров, който включва серия от портрети, изпълнени в характерната му „поантилистка“ - акрилна техника. Не е учудващо, че те са визуално респектиращи, тъй като това е един от авторите, за които със сигурност може да се каже, че вече са оставили своя отпечатък в процеса на осъвременяване на българската живопис. Дори да не знаем нищо за неговото творчество, то това едва ли ще засегне силата на непосредственото въздействие, идващо от сложно морфираните образи, колорита и живописната повърхност. Но под видимия си професионализъм този интелектуално коварен автор обикновено крие далеч по-сложни намерения и ключът към разбирането на неговите семантични капани се крие още в първата дума от името на изложбата – палимпсест.

В процеса на работа Богдан Александров използва фотография, но не като помощно средство за изграждане на живописния образ, а като негова дублираща същност. Много често той заснема огледалното отражение на своите персонажи и така постига допълнителна условност на образа и композиционните решения. Подобен тип трансформации на фотографията в живопис стоят в основата на съвременното изкуство и очевидно художникът умело се движи в тази територии. Той е отлично запознат с историята на концептуализиращите стратегии в живописта и създава нови значения на портретния образ, използвайки способността на фотографията да „разрязва” тънки пластове от време и пространство. Палимпсестът тук е разбран като натрупване на стари и нови значения, на полуизтрити образи от рисунки, фотографии или проблясъци на паметта. Защото тук са комбинирани образите на реални хора с тези на вече изчезнали видове животни и птици, проучени по стари снимки или рисунки, достигнали до нас от някогашни научни експедиции. В края на краищата пред нас стои един нов текст, в който споменът дори надделява над конкретиката, присъща на портретния жанр. Изчезналият вид дава ново осмисляне на анонимния образ на неназования човек.

Чрез изследване на граничните възможности на живописта и фотографията Богдан Александров създава ново единство на образа. Фотографията и електронните медии въздействат върху традиционната представа за живопис и създават метаобраз, който открива възможности за интерпретация на миналото и същевременно носи усещане за актуалност на намеренията на своя автор.
Свилен Стефанов


◊ ЗА ГАЛЕРИЯТА

ONE gallery е творчески процес на сливане на Stephan Stoyanov Gallery - Ню Йорк и Галерия Mонев - София. Двете галерии, съществували в продължение на повече от десетилетие в САЩ и България, съответно се сливат в едно под името One Gallery. В течение на годините  техните създатели двамата галеристи - Десислава Монева и Стефан Стоянов са били на предните редици на съвременното изкуство, поемайки риска да представят новоизгряващи художници и визуални артисти с радикални идеи и авангардно мислене. И двете галерии присъстват убедително на международната сцена (NY Times, Art Forum, Village Voice, и т.н.) и техните художници са част от музеи по света (МоМА, The Whitney музей на American Art, Културния център Помпиду, Тейт и националните галерии на България).

Новата галерия ще представя селекция от български и международни новоизгряващи и утвърдени артисти и това ще бъде втората поред изложба преди официалното откриване на One Gallery.

Целта на ONE gallery е да развива добри идеи, които отразяват световните проблеми чрез изкуството и носят нова информация за света.


Автор: Даниела Найденова
30.09.2015 г. 13:08
Посетено: 1673
Етикети: Богдан Александров, изложба, One Gallery, Палимпсест
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/22035-palimpsest-portreti-bez-ime-izlozhba-na-bogdan-aleksandrov