Изложби

Опити 2015. Паметникът – публично недоразумение?

Изложба и дискусия в рамките на образователната програма "Опити" на галерия „Васка Емануилова”

Опити 2015. Паметникът – публично недоразумение?
Стефан Коцев, Самуил, 2015, проект за паметник, детайл
 

◊ СЪБИТИЕТО

Галерия „Васка Емануилова” представя

Опити 2015
Паметникът – публично недоразумение?


Антон Цанев, Мария Малинова, Стефан Коцев
Куратор Лъчезар Бояджиев

16.09. – 27.09.2016

Откриване 16.09., 18 ч.,
Галерия "Васка Емануилова" (филиал на СГХГ) / бул. “Янко Сакъзов”, 15


„Опити” е ежегодна образователна програма на галерия „Васка Емануилова”, която разглежда скулптурата в разширено поле. Тя се занимава с въпросите, които поражда съвременната динамична градска среда, като изследва връзките на скулптурата с архитектурата и урбанистиката, и осмисля влиянието на икономическите, социални и културни процеси върху формите и образите в града. Лектор / куратор на програмата за 2015 г. е Лъчезар Бояджиев.

Програмата се осъществява в сътрудничество с архитектурната работилница „Студио ПроЖектиране” (УАСГ) и с Националната художествена академия.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

„Но ако миналото в България някак си не е „уседнало” в учебници и книги, а вампирясва в „крепости” и спорни монументи, то тогава как въобще е възможно да се мисли поставянето на паметници в публичното пространство на страната?” – задава въпрос Лъчезар Бояджиев, който е автор на темата за тазгодишното издание на образователната програма. Тя е посветена на паметниците и тяхното актуално присъствие в градската среда.

Пред студентите е поставена задачата да осмислят връзките между паметта и историята, значението на формалните и естетически характеристики, както и вписването на паметниците в градската среда. Всеки един от участниците в програмата стигна до свой отговор на поставения въпрос, който намери израз в един или друг подход към темата и се въплъти в самостоятелна работа.

Стефан Коцев „редактира” новопостроения паметник на Самуил в София, като създаде различни колажи с неговия образ и предложи своя пластична интерпретация на фигурата като негов собствен проект за вече построения паметник. Антон Цанев пое в посока на изследване на взаимовръзките между пространство, време и обект в градската среда, като се концентрира в направата на градски портрети на три места / паметници. Мария Малинова се занимава с въпроса за временните паметници, ненатрапчивото присъствие, духовните аспекти на проблематиката, както и наслагването на памет в града.

Една от целите на образователната програма на галерия „Васка Емануилова” е да спомогне не само за изявата, но и за увеличаване на публичната активност на младите автори. Тя се стреми да им даде платформа за споделяне на идеи, като ги постави в ситуация едновременно на усвояване на знания, творчество и диалог. В рамките на изложбата показаните работи на младите автори ще бъдат обсъждани с архитекти, урбанисти, техни преподаватели и други експерти, които имат отношение към тази проблематика.

• На 30.09. от 18:30 ч., веднага след приключването на изложбата, в пространството на Студио ПроЖектиране ще се проведе публична дискусия с архитекти и художници, както и с участниците в изложбата, по поставения от Лъчезар Бояджиев въпрос. В рамките на дискусията ще се разглеждат въпросите за паметниците и публичното пространство във връзка с културата, начина на живот, самочувствието и образованието.

Образователната програма „Опити”, както и платформата за млади автори и съвременно изкуство „Място за срещи” и програма „Скулптура“ на галерия „Васка Емануилова” са подкрепени от Societe Generale Експресбанк УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО.Автор: СГХГ
16.09.2015 г. 14:53
Посетено: 1072
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/21963-opiti-2015-pametnikat-publichno-nedorazumenie