Изложби

Изложба "Немска работа" в галерия "Васка Емануилова"

Втората част от проект, започнал с изложбата „Българска работа” в пространството за изкуство geh8 в Дрезден през 2014 г.

Изложба "Немска работа" в галерия "Васка Емануилова"
Марлен Андреев. Немска работа, 2015
 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Немска работа

Марлен Андреев, Изабел Криг, Алекс Лебус, Саид Форуги, Франк Цицман

Куратор Марлен Андреев

06 юни – 27 юни 2015
Откриване: 05.06., петък, 18 ч.

Среща-разговор с куратора и художниците в 13 ч. в деня на откриването в галерия „Васка Емануилова” (бул. “Янко Сакъзов”, 15)


Платформата за съвременно изкуство и млади автори на галерия „Васка Емануилова” – „Място за срещи Гост”, представя втората част от проект, започнал с изложбата „Българска работа” в пространството за изкуство geh8 в Дрезден през 2014 г. Настоящото събитие в София изследва възможните културни преводи на популярното словосъчетание чрез работите на художници от Германия. Оттам идва и заглавието на изложбата.

Изразът „българска работа” от десетилетия е свързан с народознанието и носи негативния оттенък на нещо не дотам добре направено, любителско, дори невзрачно и незначително. За това негово значение говори и проф. Клаус Рот, който в неотдавнашните си изследвания върху всекидневния език на южноевропейските страни разглежда словосъчетанието от гледна точка на връзката и сравнението, които то предполага спрямо другите народи и културни пространства. Според него „българска работа” има противоположното внушение спрямо думата „чуждопоклонничество”, като дава израз не на националната гордост и отстояването на самобитността, но обратното – на дълбоко вкоренените национални комплекси и липсата на самочувствие. След проучване на младата българска художествена сцена през 2013 г. Марлен Андреев и Андре Обермюлер (geh8) решават да направят проект, който да покаже възможните съвременни значения на израза и да провери неговата актуалност. Изложбата „Българска работа”, състояла се през 2014 г. в Дрезден, е резултат от това. В нея участват предимно млади художници от български произход, голяма част от които пътуват непрекъснато, докато други въобще не живеят в страната. Това определя и промяната в начина, по който организаторите на събитието се отнасят към популярния израз. Освен дозата ирония, те разглеждат възможните му значения в условията на съвременната социална, културна и политическа ситуация на работна миграция, неустойчивост и глобален капитализъм, които по друг начин поставят проблемите за идентичността и променят традиционните представи.

Настоящата изложба „Немска работа” представлява продължение на този проект. В нея участват немски художници, които чрез работите си изследват възможните културни преводи на значението на популярното българско словосъчетание. Произведенията, представени в галерия „Васка Емануилова”, са фотографии, инсталации, обекти, скулптури, които се занимават с тази проблематика и изразяват отношението на авторите към представите за националност, принадлежност, традиция, включително и за изграждане на собствен образ в съвременността. Всички те имат за отправна точка езика, било то изследвайки самата реч или разглеждайки го във взаимоотношението му с предметния и образен свят. Работите откриват много повече допирни точки, отколкото раздалечавания между различните културни пространства.


* * *

Платформата за млади автори и съвременно изкуство „Място за срещи” и програма „Скулптура“ на галерия „Васка Емануилова” са подкрепени от Societe Generale Експресбанк УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО.
Автор: Галерия "Васка Емануилова"
04.06.2015 г. 16:41
Посетено: 1067
Етикети: изложба, Галерия Васка Емануилова, Франк Цицман, Саид Форуги, Алекс Лебус, Изабел Криг, Марлен Андреев, немска работа
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/21570-izlozhba-nemska-rabota-v-galeriya-vaska-emanuilova