Изложби

DADA is not dead — Дада предметност в дизайна 2.

Изложба на студенти и преподаватели от Нов български университет. Междудепартаментен семинар и четене

DADA is not dead — Дада предметност в дизайна 2.


◊ СЪБИТИЕТО

DADA is not dead — Дада предметност в дизайна 2.

Изложба на студенти и преподаватели от Нов български университет

Междудепартаментен семинар и четене

15.04.2015 г., 19:30 часа - Dada Cultural Bar, ул. "Бенковски" №10 

На 15 април 2015 г., сряда, от 19:30 часа в Dada Cultural Bar, ул. Бенковски №10 ще бъде открита изложбата DADA is not dead — Дада предметност в дизайна 2.

Водещи на събитието ще бъдат преподавателите доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Борис Сергинов, гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Емилия Панайотова и д-р Биляна Калоянова – преподаватели от департаменти „Дизайн“ и „Нова българистика“ на НБУ.

За втора година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си.

Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното — креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство като цяло.

По време на събитието преподавателите от департамент „Нова българистика“ на НБУ доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Морис Фадел и гл. ас. д-р Йордан Ефтимов ще прочетат оригинални и преводни дадаистични образци и ерзаци.


Автор: НБУ
10.04.2015 г. 18:39
Посетено: 1258
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/21190-dada-is-not-dead-dada-predmetnost-v-dizayna-2