Изложби

Изложба на Стоян Дечев в галерия "Васка Емануилова"

Програмата за съвременна скулптура на Галерия "Васка Емануилова" представя

Изложба на Стоян Дечев в галерия "Васка Емануилова"
Стоян Дечев. Изкуствена кожа 02, 2015, гранит, 135 х 80 см


◊ ИЗЛОЖБАТА

Изкуствена кожа
Стоян Дечев


26.03.–18.04.2015

Откриване: 26.03., четвъртък, 18 ч.
Галерия "Васка Емануилова" (филиал на СГХГ) - бул. “Янко Сакъзов”, 15
   
Програмата за съвременна скулптура на Галерия "Васка Емануилова" представя самостоятелната изложба на Стоян Дечев. Тя показва нови работи на художника, които са свързани с темата за човешкото тяло и неговата следа, отпечатък.

Въпросите за присъствието и отсъствието, за тялото и душата, за отпечатъка и формата са митологични. Още от древни времена хората са създавали легенди и сказания, които да изразят тези сложни връзки и да разкрият магичността на света. Улавянето на сянката, очертаването на формата на тялото, вграждането на дреха в основите на нова постройка са се считали за ритуали, които имат определено значение. Било то позитивно или негативно те пряко са въздействали върху човека и неговата съдба.

Изложбата на Стоян Дечев предлага съвременна интерпретация на тази тема и я въплъщава в скулптурни обекти. Авторът се занимава с отпечатъците или, по собствените му думи – опаковките на своето тяло, за да сподели това с останалите и да предаде определен опит и познание за света. Работните дрехи на художника са превърнати в монументални обекти, а формата им носи следите от тяхната употреба.

Наглед опростени, ясни и категорични в пространството, работите предполагат множество посоки на мислене и значения. Тяхната форма, мащаб, материал, позициониране в пространството целят да изправят зрителя пред различни въпроси: как възприема света чрез тялото и присъствието си в пространството; кое е значимо и кое маловажно като обект на внимание и др.
   

◊ ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРА

Стоян Дечев (р. 1978) живее и работи в София. През 2004 г. завършва специалност „Скулптура” в Националната художествена академия; където продължава с магистърска програма и по-късно с докторантура, като в момента е редовен преподавател. Работи в различни медии и най-вече в скулптура, рисунка и инсталация, като се занимава с „универсални” проблеми чрез употребата на нови медии и разработва съвременна проблематика чрез традиционни материали и инструменти. Има множество самостоятелни и групови изложби, сред които изложби в Mosan Art Museum, Republic of Korea (2014); National Fall Exhibitions, Plovdiv (2013); the fridge, Sofia (2012); VI emes Jeux de la Francopfonie, Beirut, Lebanon (2008); M-Tel Awards for Contemporary Bulgarian Art, Turkish Bath, Plovdiv (2008), Foundation St.St. Cyril and Methodius Awards, Sofia (2007).


* * *
Платформата за млади автори и съвременно изкуство „Място за срещи” и програма „Скулптура“ на галерия „Васка Емануилова” са подкрепени от Societe Generale Експресбанк УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО.


Автор: Петър Димов, СГХГ
25.03.2015 г. 18:15
Посетено: 1656
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/21089-izlozhba-na-stoyan-dechev-v-galeriya-vaska-emanuilova