Изложби

Изложба „150 години Русенска община“

Документална изложба в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Изложба „150 години Русенска община“


◊ СЪБИТИЕТО

На 5 февруари, четвъртък, от 11.00 ч. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ще бъде открита документалната изложба „150 години Русенска община“.
   
Приемайки датата 6 февруари 1865 г. като начална за създаването на Русенската община, организаторите на експозицията проследяват нейното историческо развитие през годините до днес. В нея могат да се видят документи, снимки, книги и публикации от периодичния печат от фондовете на Държавен архив – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Осъществяава се с подкрепата на Община Русе, която предоставя материали, свързани с нейната дейност през последните няколко години.
   
Идеята на изложбата е да представи Русенската община не само като орган на местното самоуправление с нейните протоколи, решения, заповеди, а и един по-различен поглед към темата, защото Русенската община това са и улиците, и търговците, занаятчиите, и Русенският общински театър, Библиотеката и Общинската духова музика.
   
Документите и материалите са разделени на два основни периода: Българската църковна народна община в Русе от 1865 до 1878 г. и Русенската община през периода на новата и най-новата ни история – 1878-1944, 1944-1989 и след 1989 г.
   

◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

В експозицията са представени основните документи за учредяването на Русенската община: „Устав на Русенската българска църковна народна община” от 6.02.1865 г.; „Учредителен закон за създаване на Дунавска област, управление на санджаците, каазите и общините, избори на управленски органи” от 3.04.1865 г.; „Правилник за образуването, състава и дейностите на Градския смесен общински съвет на Русе, за касовите приходи, разходите и организационната му структура” от 15.12.1865 г.; „Протокол от 1.03.1865 г. за избор на 12 редовни члена на Русенската община”. Интерес представляват писмото от Русенската българска църковна народна община до Петко Р. Славейков за публикуване на телеграми в подкрепа на църковната борба от 22.04.1869 г.; Книгата за покани на Русенската българска църковна народна община с имената на редовните членове и разширения й състав през 1870 г.; Планът на Русчук, снет от топографите на Източния отряд по време на Освободителната война 1878 г.; снимка на състава на първата канцелария, установена в Русе непосредствено след Освобождението, както и личното досие на емблематичния русенски кмет Кирил Старцев, кметувал в Русе в периода 25.12.1934 – 6.11.1944 г. Тези ценни документи се съхраняват във фонда на Държавен архив – Русе.
   
Сред материалите, свързани с дейността на Общината от 1878 г. до 1944 г., които показва Регионална библиотека „Любен Каравелов“, са Правилник за вътрешния ред от 1894 г.; Бюджет за прихода и разхода на Русенската градска община от 1910 г.; избирателни списъци на Русенската градска община от 30-те и 40-те години на ХХ век. Посетителите на изложбата ще видят и Протокола от 11 февруари 1888 г. за създаването на Русенската библиотека и снимка от 1908 г. на читалнята в Доходното здание; Устава на дружество „Лира“ от 1908 г., както и снимка на оркестъра на дружеството; Правилника за доставяне на електрическа енергия от Русенската градска електрическа инсталация, приет през 1920 г. и Отчет на Общинското стопанско предприятие по електроснабдяване на гр. Русе от 1940 г.
   
Интересни документи, притежание на Държавен архив – Русе, представят и последния съвременен период от живота в Русенската община: Списък на ръководството на Временната общинска управа след 1944 г.; Списък на регистрираните индустриални предприятия в Русенска градска община от 1947 г.; Албум със снимки от обекти на стопанско предприятие "Хоремаг" при Градски народен съвет – Русе от 1948 г.; Преписка по отчуждаване на кооперативни и частни имоти за нуждите на Обект 889 – Дунав мост и снимки от откриването на Дунав мост; Строителна програма на града за 1978 г.; Учредителен протокол на Общинския съвет и протоколи от заседанията на същия от 1991 г.; Информация за резултатите от приватизацията на общинските предприятия в Русе за 1992-1997 г.; Устройствен правилник на Община – Русе за 2000 г.; Програма за медийно представяне на Община – Русе през 2001 г. и др.
   
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ показва различните административни актове, регламентиращи границите и дейностите на българските общини, публикувани в Държавен вестник през периода 1978 – 1990 г. От ръкописния фонд на библиотеката са програмите и поръченията на общинските народни съветници за мандат 1981/83 г. от Русенската селищна система, където поименно са представени общинските съветници и техните конкретни поръчения. Периодът след 1989 г. е представен с брошури и публикации в периодичния печат за проектите, реализирани от Община Русе, свързани с благоустрояването и архитектурата, развитието на туризма и културните прояви, подкрепяни от общината. Книгите на историците и изследователи проф. Д.и.н. Иван Радков, доц. Д-р Любомир Златев, Йордан Борисов и Красимир Кънчев също са намерили своето място в изложбата. Това са сборниците „125 години Русенска община“, „Русенската община 1878-1949“, „Русенските кметове 1878-2005“ и „Русенската община 1949 – началото на ХХІ век“. Специално внимание е отделено на наградите, с които Община Русе удостоява лица с принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.Автор: РБ "Любен Каравелов"
30.01.2015 г. 14:54
Посетено: 1073
Етикети: документална изложба, изложба, РБ Любен Каравелов, 150 години Русенска община
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/20740-izlozhba-150-godini-rusenska-obshtina