Изложби

Изложба "Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964)"

В рамките на Президентската инициатива „25 години свободна България”

Изложба "Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964)"


◊ ИЗЛОЖБАТА

Десталинизацията -
дилемата на едно противоречиво десетилетие

(1953-1964)

Музей на социалистическото изкуство
10-30 ноември, 2014 г.

Откриване на 10 ноември, 2014 г., понеделник, от 12.30 часа, в Музея на социалистическото изкуство в София, ул. "Лъчезар Станчев" No7


Изложбата „Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964)” е събитие в рамките на Президентската инициатива „25 години свободна България” и е партньорски проект между Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, СУ „Св. Климент Охридски” и Националния музей на българското изобразително изкуство. 

Причината да изберем този малко по-далечен период от съвременната българска история се дължи на факта, че именно в първите години след смъртта на съветския диктатор Сталин започват и първите опити на открита съпротива срещу комунистическия режим в държавите от Източния блок. Това са години, свързани с реалните надежди на мнозина за отхвърляне на съветския модел на управление, първите опити за пробив на Желязната завеса.

Подбраните материали показват слабоизвестни и неизползвани досега исторически документи. Чрез визуално и документално представяне на случилите се тогава събития се проследяват вътрешните и международните аспекти на процеса, популярен с термина „десталинизация” не само в България, но и в страните от Източна Европа.


Избраната хронологична рамка е от 1953 до 1964 г. и включва три периода:

Първи период – от 1953 до 1956 г.: смъртта на Сталин и отзвукът в отделните страни (1953), Берлинските събития, бунта на тютюноработничките в Пловдив и Хасково, смените в партийните ръководства в отделните страни, отзвукът от десталинизацията и борбата за власт в Москва, връщането на първите репресирани от лагерите и относителното отслабване на репресиите, сътрудничеството на разузнавателните органи на социалистическите страни и отделни техни операции, динамика в ООН, НАТО и създаване на Варшавския договор, ХХ конгрес 1956 г. и промените в партийните ръководства, събитията в Унгария и Полша през 1956 г. и отражението им върху останалите страни.

Втори период - от 1957 до 1961 г.: динамика в социалистическия лагер – поредни кризи на германския въпрос, опасността от война в Европа, конкуренцията Западна и Източна Германия, довела до издигането на Берлинската стена; конфликтите с Албания и Китайската комунистическа партия; ролята на присъствието на Червената армия в Източна Европа; прояви на индивидуална и колективна съпротива срещу комунизма; роля на идеологическата борба.

Трети период - от 1962 до 1964:  втора вълна на десталинизацията – отзвукът на ХХІІ конгрес на КПСС; влияние на международната обстановка – особено Кубинската криза 1962 г.; конфликтът КПСС – ККП; дисидентски прояви; случая Горуня в България; смяната на Хрушчов с Брежнев като край на това динамично десетилетие.

Автор: Музей на социалистическото изкуство
09.11.2014 г. 12:20
Посетено: 1167
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/20237-izlozhba-destalinizatsiyata-dilemata-na-edno-protivorechivo-desetiletie-1953-1964