Изложби

Изложба "Либература или тоталната литература"

Най-интересните примери на работи, надхвърлящи в значителна степен читателските навици и разкриващи съвършено нов тип четиво

Изложба "Либература или тоталната литература"


◊ ПОКАНА

Полският институт в София Ви кани на

изложба „Либература или тоталната литература”

Oткриване на изложбата „Либература или тоталната литература” с участието на създателите на течението – Катажина Базарник и Зенон Файфер

Кога: 13 октомври 2014 г. (понеделник), 18.00 ч. Изложбата продължава до 25 октомври 2014 г.
Къде: Галерия „Академия“ (ул. „Шипка“ № 1 откъм градинката до Народното събрание), вход свободен

Съвместно с Национална художествена академия в София

Изложбата ще представи най-интересните примери на работи, надхвърлящи в значителна степен читателските навици и разкриващи пред читателя съвършено нов тип четиво.


◊ ПОВЕЧЕ

Има литературни произведения, чието послание не се ограничава до вербалната сфера – творби, в които авторът говори с цялата книга – с формата й, строежа й, начина, по който е записан текста. Досега не е измислена сполучлива дефиниция за този вид писане. Причината за това е, че както теоретиците, така и читателите като цяло пренебрегват материалния аспект на произведението. Ролята на книжното тяло и буквите е помощна по отношение на „съдържанието“, те служат за осъществяване на записа на говора, а формата на шрифта или книжното тяло остават извън сферата на четивото и анализа (така става дори в случаи на творби, които явно експонират своята материалност).

Импулс за промяна на тази ситуация става публикуваното през 1999 г. в „Декада литерацка“ есе-манифест на Зенон Файфер „Либература. Анекс към речника на литературните термини“, в което полският писател напомня за маргинализираната от критиката телесна страна на литературата, разкривайки художествения потенциал и богатство на значенията, съдържащи се в типографията и строежа на книгата. Постулирайки обособяването на отделен литературен жанр, наричан от него либература (от лат. liber – книга, свободен), Файфер посочва необходимостта от ревизиране на основни понятия в литературознанието като „форма“, „литературна творба“ или „книга“. По-късно тази мисъл е доразвита от Катажина Базарник.

Словото е материята/същността на литературата
Казвайки дума, имаме предвид нейното звучене и смисъл
Пишейки – (понякога) също така и как изглежда
За пространството се мисли рядко или изобщо.
И все пак, за да пребъде във времето, думата се нуждае от пространство.
То е част от думата, равностойно на нейната форма, звучене и значение.
Така разбираната дума е същността на
ЛИБЕРАТУРАТА.
Либературата или тоталната литература, в която текстът и книжното пространство са една неразделна цялост.
Физическият предмет вече не е обикновен носител на текста,
Книгата вече не съдържа литературна творба, а самата е такава.
Архитектониката и визуалната страна на творбата са не по-малко съществени
от фабулата или стила.
И няма причина, поради която трябва да се ограничим само с традиционната книжна форма. Творбата може да приема произволна форма и да е изготвена от произволен материал.

Зенон Файфер

◊ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Либературата е поетика, преодоляваща литературните и издателските ограничения, стремяща се към създаването на цялостна творба. Тази творба говори на читателя не само с помощта на думите, но и чрез формата на книгата (лат. liber), която може да има произволна форма.

Това е вид литература, при която текстът и материалната форма на книгата представляват едно цяло, а всички елементи, в т.ч. и невербалните, могат да бъдат носители на значението. В една либературна творба значение има не само текстовия пласт, но и физическото пространство и конструкцията на книгата, нейната форма, формат, типографска изработка. Важни могат да бъдат размерът, видът и цветът на шрифта, както и свободната от текст повърхност на листа, съответстваща на текста рисунка или снимка, и, накрая, видът хартия или друг материал.

Не без значение са и други номерични стойности: размер на книжното тяло или брой на страници, думи, дори отделни знаци. Читателят има работа с тотална творба, която може да приема произволни форми (в съответствие с второто значение на думата), което на практика означава понякога радикално откъсване от традиционната структура на книгата. Същевременно това е напълно авторска творба, контролирана от писателя на всеки етап от раждането й.

Автор: Полски институт
10.10.2014 г. 19:16
Посетено: 1168
Етикети: Полски институт, изложба, Либература или тоталната литература, Зенон Файфер, Катажина Базарник
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/19997-izlozhba-liberatura-ili-totalnata-literatura