Изложби

Фотографска изложба "Спомени от непознатия дом: София"

Авторска изложба на бежанци и търсещи закрила лица в България

Фотографска изложба "Спомени от непознатия дом: София"


◊ СЪБИТИЕТО

Културна фондация А25 и галерия „Ластици” представят   

"Спомени от непознатия дом: София"

Фотографска изложба на снимки, правени от бежанци и търсещи закрила лица в София.
Техните автори са от Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, Палестина и кадрите, заснети в последната една година, са запечатали лица и моменти от техния нов живот тук.

Откриване: 4 септември 2014, 18:00 ч.,
галерия "Ластици"

Изложбата може да бъде посетена до 14 септември 2014 г.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

„Спомени от непознатия дом: София” не е поредната хроника на бежанския живот, а носи в себе си идеята за миналото – близко и преносимо в джобовете на несъразмерно голямото сако; но също така и елемента на бъдещето и неспирното движение, което ще превърне срещата със София в мимолетен спомен. Как изглежда домът през очите на бежанеца? И припознаваме ли тази „бежанска” София като споделено битие?

Обработка и предпечатна подготовка на кадрите: Марица Колчева

"Представянето на кадрите е опит фотографиите да се асоциират с класическия тип размяна на фотографски картички или пък полароидни снимки – моментни фотографии с неголям размер, на които е оставено място, за да бъде написано личното послание. Фотографията като начин за опитомяване на непознатото, за присвояване на непознатите, чужди места, превръщайки ги в част от собствените ни спомени."
Марица Колчева


„Спомени от непознатия дом: София” е заключително събитие на едногодишната програма за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица на Културна фондация А25. В рамките на една година проектът „Културна "адеквация" въвлече участниците в събития, свързани с девет различни изкуства и местни културни практики в подкрепа на правото на бежанците и търсещите закрила лица на достъп до културни блага и културен живот и изразяване. Повече за програмата: http://www.ref-life.bg.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.Автор: Културна фондация А25
31.08.2014 г. 12:08
Посетено: 1371
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/19751-fotografska-izlozhba-spomeni-ot-nepoznatiya-dom-sofiya