Изложби

Проект "Форсиране на избора". Национални есенни изложби, Пловдив 2013

Част от програмата на Есенен салон на изкуствата, Пловдив 2013

Проект "Форсиране на избора". Национални есенни изложби, Пловдив 2013


◊ СЪБИТИЕТО

Проект "Форсиране на избора"
Национални есенни изложби, Пловдив 2013


Организатор: Община Пловдив, Управление Старинен Пловдив, Фондация "Култура и съвременност"

Проектът е подкрепен от програма "Дебюти" на Национален фонд "Култура"

Автор на проекта: доц. д-р Галина Лардева

Участници: Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев

Време: 1-30 септември 2013 г.
Откриване: 1 септември 2013 от 18.00 ч. в Балабанова къща

Място на провеждането:
. Балабанова къща – експозиционните пространства на първи етаж, т.нар. Дълбока зала и т.нар. Сводеста зала
. Къща Хиндриян – двор, експозиционни пространства на верандата, т.нар. мааза
. Къща на Мексиканското изкуство – двор и зала
. Къща на Управление Старинен Пловдив – двор

Проектът е част от програмата Есенен салон на изкуствата, Пловдив 2013


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Концепция: Националните есенни изложби в Старинен Пловдив възникват като алтернативно място за представяне на млади, неконюнктурни пластически позиции извън централизирания модел на функциониране на изобразителното изкуство през края на 60-те години на ХХ век. През годините тази концепция постепенно губи позиция и те се превръщат в едно от най-представителните събития за съвременно изкуство в национален мащаб, представящо по правило класически медии и известни имена. Част от реализираните кураторски проекти след 2000 година направиха опит да трансформират идеята за класично и съвременно, да разширят границите им извън понятията за медия, форма и пространство, да осмислят някои съвременни процеси във визуалните ни изкуства. Наред със специфичния декор на експозиционните пространства на къщите и дворовете в Старинен Пловдив, уникална характеристика на този дългогодишен фестивал е фактът, че на практика той представлява голям сбор от индивидуални изложби.

Проектът „Форсиране на избора“ (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) представя селекция единствено от млади автори, за част от които това участие е първа самостоятелна изложба. Изборът на тези художници има за цел да се запази приоритетът на класическите форми на изобразителното изкуство, но да се търси израз на тяхното възможно обновление, да се набележат тенденциите на художествено развитие на едно ново поколение не само за себе си, а в един съвременен и актуален контекст, в който са възможни условия за пълноценна комуникация. По такъв начин различното и новото, характерното и симптоматичното в изложбените изяви на младите ще се надгради върху вече съществуващата продуктивна основа. Участниците във „Форсиране на избора” (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) са автори на възраст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализации, резиденции и участия в редица проекти, всеки от тях следва самостоятелно своя път на творческо развитие. Не на последно място проектът цели чрез засилено презентиране на младите в съвременната българска художествена сцена тяхното осмисляне и осъзнаване като релефно творческо поколение, а комуникацията помежду им – да допринесе за формирането на необходимата активна среда за бъдещо развитие.

В общ план това ще доведе до изграждането на ново отношение към националната художествена традиция у специализираната и неспециализираната публика, която Националните есенни изложби в Пловдив притежават. Особено важно въздействие дебютният „десант“ ще има върху публика, която включва активно занимаващи се с изкуство млади хора (специализирани художествени и други гимназии, студенти в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Национална художествена академия и други млади творци).

„Форсиране на избора“ поставя акцент върху предварително наличните основания, които участват при всеки един избор. Изходна точка в този акцент е идеята, че цялостната динамика на художествените явления се определя не толкова от характера и посоката на отделните решения, колкото от множеството предварително артикулирани, често незабележими избори, които човек прави във всеки един момент. В изкуството този процес е резултат от една невидима творческа активност, разположена преди видимата активност на произведенията на изкуството. В плана на художествената практика „форсирането на избора“ се развива на равнището на инвенцията, като в същото време се осъществява чрез интензивен обмен с наличните ресурси от фигуративни значения, изразни средства и комбинаторика, с които художествената традиция разполага. По такъв начин проектът разглежда непрекъснатия диалог с традицията именно като форсиран избор. При младите изборите се отличават с особена интензивност и изникват един от друг или един след друг с печалба на темпо. Подобна ориентация е особено подходяща спрямо решението в изложбите да бъдат поканени само визуални артисти, намиращи се в началото на своето творческо утвърждаване: автори, за които множеството избори са актуални и могат да бъдат открити категорично и отчетливо в техните произведения.

Тази година Национални есенни изложби се организират на нов принцип: те са поверени на артистичен директор - доц. д-р Галина Лардева (изкуствовед, куратор), който решава концептуалните и техническите параметри на тяхното провеждане. За проекта е подготвен двуезичен луксозен каталог, в който освен репродукции на голяма част от произведенията, представени в изложбите, са публикувани статии за всеки един от авторите и въвеждаща изкуствоведска студия.Автор: Организаторите
13.08.2013 г. 13:58
Посетено: 1397
Етикети: изобразително изкуство, изложби, Пловдив 2013, Национални есенни изложби, доц. д-р Галина Лардева, Проект Форсиране на избора
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/17473-proekt-forsirane-na-izbora-natsionalni-esenni-izlozhbi-plovdiv-2013