Изложби

Пейзажи и портрети от Анджей Вишневски

Изложба - пастел

Пейзажи и портрети от Анджей Вишневски


◊ СЪБИТИЕТО

Откриване на изложба - пастел на Андрей Вишневски.


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

23 януари (понеделник) 2006 г. от 18.00 ч.,
Галерията  на  Полския институт, ул. “Веслец”, № 12
Продължителност: до 9 февруари 2006 г.


◊ ЗА ХУДОЖНИКА

Анджей Вишневски (род. 1963 г.)  следва в Художествената академия в Лодз (1985-1991). Дипломира се със специалности живопис и печатна графика. През 1986 г. основава Портретна фирма АСВ, а през 1996 г. – Пастелна филма АСВ. Досега е имал 8 самостоятелни изложби, участвал е в многобройни общи изложби. Негови работи притежават частни колекции в Полша, Франция, Германия и Великобритания.


◊ КРИТИКАТА ЗА ХУДОЖНИКА

“След няколкогодишен период на опити и работа с маслена, темперна  и акрилна живопис, обхващащ годините на следване в Лодзката академия, Анджей Вишневски започва да прилага пастелната техника, разкриваща по-големи възможности за графизирането на образа.

Тематична доминанта в творчеството на твореца са пейзажът и портретът. Пейзажът е открит, пространен, с фино изобразена въздушна перспектива, откриваща се към космоса.

В сравнение с пейзажа портретът  се намира на противоположния полюс – той е рисуван “отблизо”. Творецът седи много близо до модела, може да регистрира всяко, на пръв поглед маловажно движение, гримаса, поглед, трепване на окото. Рисува това, което малцина могат да забележат”.
Зджислав Мухович
Изкуствовед
Автор: Полски институт - гр. София
20.01.2006 г. 17:23
Посетено: 798
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/1671-peyzazhi-i-portreti-ot-andzhey-vishnevski