Изложби

Изложба на Александър Капричев в Галерия 8, Варна

Графика и живопис - неизвестни творби на художника

Изложба на Александър Капричев в Галерия 8, Варна


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия 8, Варна
представя

"Единение на музи"

Александър Капричев


Графика и живопис

1-15 април 2013

На първи април от 16.00 в Галерия 8 ще бъде открита изложбата „Графика и живопис” – неизвестни творби от Александър Капричев. С експозицията се отбелязва петата годишнина от смъртта на автора. Изложбата се организира с любезното съдействие на семейство Капричеви.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

За изложбата в Галерия 8, Варна са избрани от колекцията на Александър Капричев графики, създадени в периода 1996-1997 г., някои от които за първи път се показват пред публика и три живописни платна, емблематични за абстрактния стил на художника.

По този начин, може да се направи една съпоставка, да се разбере колко дълбоко професионално художникът е разбирал и владеел изразните средства на графиката и на живописта.

За Александър Капричев, чийто живописен стил се движи между лиричната абстракция и абстрактния експресионизъм, структурно са важни ония геометрични елементи, които „осмислят” символиката на цветовете, било в ритмично музикални хармонии, било в парадоксалното усещане за реалност, отвъд нея.

Графиките, изпълнени в техниката на цветния офорт, акватинта и цветна литография (техники предпочитани за българските художници от 80-те години, към чиято генерация принадлежеше художника) показват друга насока на мислене, съобразена със спецификата на графичната медия. Те носят белезите на сложно изградено пространство събиращо различни измерения, в които реалността има илюзорен образ. Времето е стопирано в античността, средновековието и съвремието. Образите са изтръгнати от конкретно място, връзките им с реалността са прекъснати и в изобразителното пространство на графичният лист те изграждат една паралелна действителност. И наистина, как по-ясно може асоциативно да се визуализират „Спомен” с образ на „Море”, „Луна”, „Портрет”, птица, муза, богиня, мълчание без да се пренебрегнат реалистичната изразителност на линията в пространството, движението.

По контурите на фигурите линиите преливат сякаш една в друга, поемат трептенията на невидими движения, резонират с щрихи и преминават през траспарентни цветни зони.

Художникът е написал с ръката си „Личността е преходна, остава талантът” и ние, в нашето земно време имаме възможност да преживяваме сетивно знаците на неговия талант и живот в изкуството, като едно единение на музи...
Пламена Димитрова-Рачева, изкуствоведАвтор: Галерия 8
01.04.2013 г. 14:54
Посетено: 1205
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/16696-izlozhba-na-aleksandar-kaprichev-v-galeriya-8-varna