Изложби

Изложба на Николай Маринов в галерия "София прес"

Детството - начало, отправна точка и повод за преосмисляне на художествени стратегии

Изложба на Николай Маринов в галерия "София прес"


◊ СЪБИТИЕТО

"Рефлексии от Детството"
Изложба на Николай Маринов


18-29 март 2013
Галерия-книжарница София Прес,
ул. “Славянска” 29


Изложбата “Рефлексии от Детството" представя художествен проект на Николай Маринов, резултат от няколкогодишни изследвания. Погледът към Детството, към запазените детски рисунки на художника е не само тема или отправна точка за необходима равносметка, а и основополагащ фундамент в творчеството му. Постоянно разширяващото се поле на изобразителните изкуства, разнопосочните интереси на съвременните творци прави подобни проекти обосновани и интригуващи.
             
Формирането на личността и твореца, взаимовръзките между Детството и Зрелостта, взаимодействието между непредубеденото-детско и обученото-професионално рисуване, между Детето като художник и детското в Художника намират своите рефлексии и са предпоставки за подобни художествени проекти.
             

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът “Рефлексии от Детството” представя Николай Маринов, който експериментира в полето на съвременните изкуства и постмодерното и за който Детството е начало, отправна точка и повод за преосмисляне на разнопосочни художествени стратегии.
               
През 2009 година Николай Маринов защитава докторска дисертация по изкуствознание в Художествената академия на тема: „Развитие на идеята за „детско изкуство” през втората половина на ХХ век”, в която изследва проектите, практиките и стратегиите на различни художници свързани с Детството, като ресурс за артистично вдъхновение. В подобна посока е реализирания кураторски проект на художника – “Стратегии в контекста на Детството” – СБХ, юни 2007 г.
 
Настоящият авторски проект на художника е своеобразно продължение на тези проекти в професионален и личен план. Случайно откритите запазени детски рисунки от предучилищна възраст на художника дават първия импулс. Съхранените си детски рисунки и техните принтирани отпечатъци са основата, с която автора населва картинното пространство. Колажирани върху началната текстура на картините му, “събудени за нов живот”, те тридесет и пет години по-късно дават и привнасят “различност”. Така те провокират художника за адекватно стилистично продължение. Сглобяване да два рисунъчни стила разделени между Детството и Зрелостта макар и от един автор се оказва една нелека задача. Детският стил провокира изчистеност, категорична цветност и яснота в повествованието. Зрелостта от друга страна внася порядък и последователност в наслагванията и степенуването на етапите в изграждането на художественото произведение.
             
“Рефлесии от Детството”, художественият проект на Николай Маринов, представлява интерес с желанието си да представи своеобразен вариант за артистична стратегия. Проектът не без доза ирония и самоирония се опитва да загатне или да намигне, за онези “художествени първопричини и смисли”, чиито отправни точки и корени водят началото си от неразгадаемите и неведоми кодове на Детството.


ЗА АВТОРА
   
Николай Маринов е роден в Пловдив през 1966 г.

1985 - завършва Художествена гимназия в Пловдив (Средно художествено училище “Ц. Лавренов")
1997 - завършва Национална художествена академия – София, специалност “Живопис”
1997 - член на Съюза на българските художници, секция “Живопис”
2009 - доктор по изкуствознание, защитава докторска дисертация на тема: “Развитие на идеята за “детско изкуство” през втората половина на ХХ век”

Избрани самостоятелни изложби

1993 - Галерия "Старинна" - Пловдив
1997 - Галерия "Мелон" - София
2000 - Галерия "Натали" - София
2001 - Галерия "Бовиел" - Пловдив
2003 - Галерия "Арт 36" - София
2006 - Галерия "Сезони" - София
2009 - Галерия "Феста" - София
2010 - Галерия "Арт 36" – София
2012 - Радио Пловдив (фоайе) – представена от галерия "Резонанс" - Пловдив

Симпозиуми:
1994 - Ниборг, Дания - S.O.F.A. Art Event, Nyborg '94
2003 - о. Самотраки, Гърция - 4. интербалкански симпозиум

Кураторски проекти:
2007 – “Стратегии в контекста на Детството” - Изложбен комплекс СБХ, ул. "Шипка" 6 – София
2011 - “Кутии за сънища” – Изложбен комплекс СБХ, ул. "Шипка" 6 – СофияАвтор: Олимпия Николова
15.03.2013 г. 11:30
Посетено: 1156
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/16559-izlozhba-na-nikolay-marinov-v-galeriya-sofiya-pres