Изложби

"Намеси". Аделина Попнеделева и студенти в галерия "Credo Bonum"

Изложбата е част от Фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”

"Намеси". Аделина Попнеделева и студенти в галерия "Credo Bonum"
"Намеси". Стефания Крумова


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия Credo Bonum
представя

"Намеси"
Аделина Попнеделева и студенти


Габриела Миланова, Деница Вилиславова, Елина Михайлова, Ива Генчева, Калина Мавродиева, Мария Кръстева, Панчо Ангелов, Ралица Пенова, Стефания Крумова, Таня Неделчева, Филипина Стаменкова, Яна Милчева

6-23 ноември 2012
Откриване – 6 ноември 2012, (вторник), 18.30 часа

Изложбата е част от фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”.

В края на октомври тази година студентите на Аделина Попнеделева от специалност „Текстил” на Националната художествена академия правят серия от артистични намеси на територията на Западен парк. Със стари или специално измислени за целта произведения студентите променят обичайния парков пейзаж и провокират различни спонтанни реакции на хората наоколо.


ИЗЛОЖБАТА

Намесите в публична среда са популярна форма на съвременното изкуство, практикувана от множество артисти по света, която включва взаимодействие между произведение, художник, публика и конкретно място. Тя се свързва едновременно с концептуалното изкуство, с уличното изкуство и с пърформанса. А „ярн бомбинг” (“yarn bombing” – yarn – прежда, bombing – бомбардиране) представя една от разновидностите на уличното изкуство, в която плетени обекти се експонират в публична среда. Причините, хората да практикуват подобно нещо са разнообразни: противопоставяне между високото изкуство и занаятите, форма на изява или протест срещу конкретни социо-политически проблеми, реклама или вандализъм.

Ползвайки предимно отпадъчни материали, в своите намеси младите артисти практикуват всъщност и форма на рециклиране, която ни кара да се замислим за отношението ни към заобикалящата среда и към природата, която непосредствено ни заобикаля в града.

Огромни плетени змии, цветя от пластмасови бутилки, декоративно дърво сред истинските, килим на тревата, телени птици в клоните, ярки цветни контрасти в естествената среда на парка, действат едновременно като коментар на тези проблеми и като нови оригинални произведения, създадени в съавторство с природата.

Аделина Попнеделева документира намесите на студентите в серия фотографии и видео, които ще бъдат представени на изложбата.

Като част от проекта „Намеси” през месец декември предстои презентация на студентките Габриела Миланова и Яна Калчева отново в рамките на фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”.


◊ ЗА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът „Западен парк” се организира по инициатива на фондация Credo Bonum като част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Фестивалът „Западен парк” се стреми да създаде платформа, но която да се осмислят особеностите на публичното пространство през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да заема и изразява своята критична реакция спрямо тази среда чрез всесилните средства на изкуството.

Фестивалът предстои да се случи в периода от 1 до 9 декември. Изложбата „Намеси” е част от предварителната му програма в галерия Credo Bonum.


Автор: Галерия Credo Bonum
03.11.2012 г. 21:22
Посетено: 1373
Етикети: арт новини, изложба, студенти, Аделина Попнеделева, Галерия Credo Bonum, изложба Намеси, Фестивал Западен парк
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/15732-namesi-adelina-popnedeleva-i-studenti-v-galeriya-credo-bonum