Изложби

Галерия "Минерва" представя изложба на Валентин Савчев

Изложба скулптура

Галерия "Минерва" представя изложба на Валентин Савчев


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия "Минерва" представя скулптурната изложба на Валентин Савчев от 12.06. до 12.07.2012.

Валентин Савчев е роден в гр. София през 1956 г. През 1982 г. завършва Художествена академия „Николай Павлович”, специалност скулптура при проф. Илия Илиев. След завършване на Художествената академия участва в организираните от СБХ общи и специализирани изложби. През 1986 г. става член на ателието на младия художник, а през 1990 г. и на СБХ.


◊ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Валентин Савчев работи в областта на малката пластика и декоративно-монументалната скулптура - най-конкретното пластично изкуство, въплътено в траен материал, което има способността  да предаде жизнен облик на явленията от заобикалящата ни действителност.

Във всяка пластика на Валентин Савчев, съществува неизразима интимност, отражение на неговата лична свобода, която с помощта на изразните средства на скулптурата изгражда художествените му образи. Владеенето на пластическите феномени отвежда твореца към познанието на съдържателните аспекти на създадените от него скулптури. В тях той търси въздействието на затвореното пространство, изградено чрез съчетаване на пропорции и линии, защото те притежават силата да пораждат пластични чувства и да разкриват пластичната мисъл. Скулптурите на Валентин Савчев, разкриват ясна конструкция, която не е самоцелна или схематична. Тя съдържа определена пространственост, функциониращо самостоятелно поле с ясно изразена повърхност, обем и граници. От една страна пространството в пластиките му ограничава формата, придава й конкретност и е равноправно на обема, от друга структурирането му с определена линеална граница, подчинена на определен ритъм, превръща ограденото пространство в активен формообразуващ фактор в целия скулптурен образ.Автор: Мария Делимаринова
11.06.2012 г. 11:20
Посетено: 1572
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/14956-galeriya-minerva-predstavya-izlozhba-na-valentin-savchev