Изложби

Галерия "Юзина" представя картини на Дечко Узунов и Атанас Яранов

От колекцията на Георги и Емил Чушеви

Галерия "Юзина" представя картини на Дечко Узунов и Атанас Яранов
Атанас Яранов. Морски бряг


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия „Юзина” представя изложбата „Човекът-константа” с творби на Дечко Узунов и Атанас Яранов от колекцията на Георги и Емил Чушеви. 

Куратор на изложбата е Теофана Лилкова
.

Изложбата продължава от 26 април до 30 май 2012 г.
Галерия „Юзина”, ул. "Московска" 11, 1000 София, БългарияВ изложбата „Човекът-константа“ две от картините – „Портрет на момиче“ и „Фигура в контражур“ – с които е представен Дечко Узунов, са от 50-те години, а всички останали - от 70-те на ХХ в. Сред тях особено впечатлителни са серията рисунки на голи женски тела (акварел, пастели) и т. нар. „илюстрации“, изпълнени с туш и акварел. Сред картините, с които е представен Атанас Яранов се открояват „Натюрморт“ (от неговото ателие) и една от типичните му деструктивни гротески на скелет на кон (от студентските му години), която показва началото на философията на част от неговото изкуството.


◊ ИЗЛОЖБАТА "ЧОВЕКЪТ-КОНСТАНТА"

Колекционерството е хоби, призвание, историческа мисия. Колекционерите събират, съхраняват, опазват културни и исторически ценности, като обезпечават със значителни средства своята „тръпка“ и така транслират през времето маркери на една или друга историческа епоха, на отделни културни периоди. Това високо благородно и скъпо струващо дело, както ни е известно, е в основата на най-големите и значими сбирки и музеи в света. Тази форма на меценатство за изкуство и история вече има своите традиции и у нас.
   
Галерия „Юзина“ представя с изложбата „Човекът-константа“ знаменателни за съвременната българска живопис художници, творили до 80-те години на миналия век – Дечко Узунов и Атанас Яранов, от колекцията на Георги и Емил Чушеви.      
   
Дечко Узунов е представен с около 30 творби, две от които „Портрет на момиче“ и „Фигура в контражур“ са от 50-те години, а всички останали - от 70-те на ХХ в. Сред тях особено впечатлителни са серията рисунки на голи женски тела (акварел пастели) и т. нар. „илюстрации“, изпълнени с туш и акварел. Известно е, че през дългия си творчески път Дечко Узунов (1899-1986) създава огромно по обем и разнообразие творчество. Яркият талант, вечното, изследователско  търсене на естетското в живописта  ни показва автор великолепен и изящен. Подобно на Тициан, Дечко Узунов се развива и утвърждава като художник и философ на изкуството до края на творческия си и житейски път. Показателни за това в настоящата изложба са колекцията на рисунки на женски тела и особено в илюстрациите. Тук проличава  изключителното умение в съчетание на цвят и рисунък, петно и линия в нестандартна, изящно организирана композиция, напомняща изкуството на Изтока. Деликатна, чиста линия чертае подобно на Холбайн човешкия лик.
   
В краткия си живот Атанас Яранов (1940-1988) създава огромно по обем творчество – маслени картини, пастели, стенописи, които смущават с дълбочината на посланието и високото художествено ниво. В настоящата изложба е представен с 30 творби, сред които се открояват „Натюрморт“ (от неговото ателие ) и една от типичните му деструктивни гротески на скелет на кон (от студентските му години), която показва началото на философията на част от неговото изкуството. Другите творби са фигурални композиции – проекти за стенописи. Някои от последните са изградени на принципа на класическата изокефалия, други – в нервни, остри, пирамидални конструкции. Във всички тях доминира човекът емблема - енергичен, пълен със скрита или ярко изразена сила. Човекът е изведен до символ на настоящето, но символ, свързан с миналото чрез древни митове, чрез фолклорни традиции. Това е Човекът-константа извън Времето и Пространството, натоварен с генетиката на миналото, символ на митичното, препратка към бъдещето.
   
Изложбата „Човекът-константа“ показва двама забележителни и твърде различни  художници. Единият – елегантен по светски, нежен и дълбоко проницателен за човешката природа. Другият – патетичен, твърде драматичен в дълбочина. Именно това издига Дечко Узунов и Атанас Яранов до еталони на модерни новатори на съвременната българска живопис.

Нека да благодарим на Емил Чушев и Галерия „Юзина“ за удоволствието от срещата с двамата художници и проникновението, с което ни зарежда тази изложба.
Теофана Лилкова, куратор


Заглавието на тази изложба - "Човекът-константа” задава определена представа за обхвата и визията на авторите. Имайки предвид широтата от теми, които Дечко Узунов и Атанас Яранов са интерпретирали, заглавията, които са използвали, разнообразието от идеи изразени чрез човешките тела в картините, сътворени през годините - тези творби са “пророческото” в творчеството на художниците.

Това е диапазон, който би се простирал от така нареченото “наивистично” изкуство до така нареченото “изкуство на духа”, чието сливане пренася в самите корени на модернизма и последните увлечения към минималистичния и класически концептуализъм.

Тяхната връзка и присъствие може да се отнесе към най-големия принос за българското  модерно изкуство на XX в., а именно абстракция във всичките му пермутации от руския конструктивизъм в началото на века, абстрактния експресионизъм през 1950 г, към абстрактния минимализъм през 1970 г. Тези картини и период на работа, се оказаха семената за творчеството на двамата автори и вдъхновение за всички останали, включително и за тези, които са били озадачени от тях. Може би повече от всичко друго, това е начинът, по който те са премълчали съзнателно, фигуративно и абстрактно “човешкото” и “нечовешкото”. Именно този факт е направил звученето на картините толкова фино-деликатно и мощно-внушително в работата на художниците в сферата на модерното изкуство за този период.
Десислава Монева,
художествен директор на галерия „Юзина”


Автор: Галерия "Юзина"
24.04.2012 г. 17:23
Посетено: 3138
Етикети: арт новини, изложба, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Галерия Юзина, колекция на Георги и Емил Чушеви
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/14613-galeriya-yuzina-predstavya-kartini-na-dechko-uzunov-i-atanas-yaranov