Изложби

Фотоизложба за археологическите разкопки на селищна могила "Юнаците" - Пазарджик

От 25 април до 12 май 2012 г. в Представителството на Гръцка фондация за култура

◊ СЪБИТИЕТО

Представителството на ГФК в София съвместно с Регионалния исторически музей и Българо-гръцкото дружество в Пазарджик организират изложба с фотографии от археологическите разкопки на халколитната могила „Юнаците” близо до град Пазарджик в България.

В гореспоменатата област в рамките на международната научна програма „Западните части на Тракия през халколитната епоха – селищна могила Юнаците и нейната околност” (2002-2011 г.) с подкрепата и финансиране от Националния институт за изследвания на Гърция, бяха проведени систематични разкопки от Археологическия институт на Българската академия на науките, Регионалния исторически музей в Пазарджик и бившия Институт за гръцка и римска античност – Атина под ръководството на доц. д-р Явор Бояджиев и на д-р Йоанис Асланис (директор на  Института за исторически изследвания при Националния институт за изследвания - Гърция).

Целта на тази изява е да бъдат представени на публиката резултатите от многогодишните разкопки, при които бяха открити нови сведения за най-древните обитатели на могилата, живели тук в продължение на няколко хилядолетия през халколита и ранната бронзова епоха. Показват и взаимните културни влияния със синхронни селища от Балканите, от Югоизточна и Централна Европа, както и успешната организация и завършване на тази програма между сътрудничещите си институции от двете съседни страни.

. Продължителност: 25 април 2012 – 12 май 2012 г.
. Откриване: Сряда, 25 април, 18:30 ч.,
София, ул. „Васил Друмев” 30

Участващи институции: Представителство на ГФК - София, Археологически институт с музей при Българска академия на науките, Община Пазарджик, Регионален исторически музей Пазарджик, Българо-гръцко дружество Пазарджик и Национален институт за изследвания на Гърция.


Автор: Гръцка фондация за култура
22.04.2012 г. 22:32
Посетено: 1446
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/14598-fotoizlozhba-za-arheologicheskite-razkopki-na-selishtna-mogila-yunatsite-pazardzhik