Изложби

"Зона Urban" на "Шипка" 6

Изложба живопис

"Зона Urban" на "Шипка" 6


◊ СЪБИТИЕТО

Съюзът на българските художници представя

Зона URBAN
Изложба живопис

24 ноември – 14 декември 2011 г.

Откриване - 24 ноември, 18 часа
Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, етаж 2
 

Изложбата се организира по идея на ръководството на секция „Живопис” и си поставя за цел да проблематизира с остротата на съвременната артистична чувствителност сложния комплекс от социални връзки и психологически трансформации, породени от условията на живот в Големия град.

Вниманието се насочва към урбанизирания ландшафт, към унифицираната панелна безличност, към стереотипите, нормите, ритуалите и ексцесиите на социалното поведение.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Изложбата иска да открие проекциите на психологическите и културни феномени, моделирани от съвременните глобални утопии и фетиши, от напрежението, невротичността, страстите и конфронтациите, от подмяната на ценностните ориентири. Търси се проявата на остра чувствителност и нова социална рефлексия към динамичната и крайно противоречива картина на днешното съществуване.

В естетически план изложбата предполага постмодерно смесване на културни и субкултурни пластове, на смислови кодове, изведени от агресията на свръхпроизводството на образи, съблазняващи консумативните нагласи, от рецидивите на масовата култура, от активността на уличното изкуство.

Участниците са селектирани на база на предварително представени проекти. Избрани са 30 автора: Ана Иванова, Велислава Гечева, Виолета Танова, Десислава Денева, Динко Стоев, Елена Атанасова, Елена Ботева, Елена Калудова, Ивайло Аврамов, Ивайло Попов, Иван Андонов, Иво Бистрички, Калин Антонов, Калия Калъчева, Люба Халева, Любен Петров, Любен Стоев, Марина Маринова, Мария Чакърова, Михаела Власева, Николай Маринов, Николай Найденов, Николай Петков, Нина Русева, Петър Арнаудов, Светослав Недев, Симеон Шивачев, Стоян Куцев, Юлиана Текова.

Автор: СБХ
21.11.2011 г. 14:46
Посетено: 1543
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/13613-zona-urban-na-shipka-6