Изложби

Животът и делото на Захарий Зограф в художествена изложба в Сливен

200 години от рождението му

Животът и делото на Захарий Зограф в художествена изложба в Сливен


Почитателите на живописта присъстваха на официалното откриване в зала „Сирак Скитник” на художествена изложба по случай 200 години от раждането на видния българин и майстор на четката Захарий Зограф. Тя е плод на съвместните усилия на ръководството на Националния музей за българско изобразително изкуство – София, и Художествената галерия в града под Сините скали, носеща името на Димитър Добрович.

В последните години сливенският културен институт - чрез активността на екипа и директорката Даниела Ненчева, както и на интеграционните връзки с национални и международни галерии и арт-центрове,  допринесе за докосването на ценителите до значими естетически събития и факти. Към тях се съпричастява и изложбата „Картини и икони на Захарий Зограф”, бележеща пътя и усилията на художника за успоредяване на родното изкуство с тенденциите и ценностите на европейското; разкриваща търсенията му в различните жанрове и характера на едно мащабно дело - чрез експонираните над 150 произведения.

Автентичният „български свят” и нравствено-духовният на
Захарий Зограф - извисена и талантлива личност, завладяват посетителя чрез художественото пресъздаване на сакрални родни места: Рилския, Преображенския и Бачковския манастири, претворени в стенописите и показани чрез изложбата в Сливен на винилни плоскости. Интересуващите се от житейския път и развитието на художника ще бъдат респектирани от  духовната връзка и приятелството между двама „големи българи”, общували епистоларно в продължение на близо две десетилетия: Захарий Зограф и Неофит Рилски, чиито писма се четат и днес с интерес.

Енигмата на художествения гений и талант, завладявала неговите съвременници, и сега сякаш остава неразгадана от художественото възприятие на днешния човек, поразен от въздействието на портретите, ескизите, етюдите му... В разказа за живота на Захарий Зограф народното преклонение пред дарованието се пресича с компонентите на митологичното и легендарното - в „животописа”. Изградената личност на възрожденеца, родолюбеца и художника З. Зограф, е постигнала - благодарение на майсторството и трудолюбието си, реализация в свое време и просперитет.

Сливенци разглеждат с интерес в експозицията т.нар. „европейски гравюри и рисунки”, оставали дълги години  зад преградите на идеологическата парадигма и изискването за „отдалечаване” на родното изкуство от „пагубното влияние на западните художествени модели”. Изложеното систематизира представите за цялостния характер на оригинален художествен свят, виждане и претворяването му със средствата на живописта у един първомайстор.

Неговата одареност търпи развитие във времето, но струи още в ранните икони, включени тук: „пловдивската” „Св. Сава и св. Варвара”, Зографовата „Богородица” (с автопортрет и „зарисовки” по ренесансовия художник Рафаело и др.). Сякаш целебна сила облива посетителя, спрял взор пред иконите на св. Георги и на св. Евстатий, което още повече затвърждава възгледа за художественото въздействие като „сечение на божественото и човешкото” начала... „Колелото на живота” остава за поколенията с непреходните си прозрения...

Ценителите могат да видят достойнствата на експонатите в тази интересна изложба до средата на м. октомври 2011 година.

Автор:
Иванка Денева
Публикация:
13.09.2011 г. 23:40
Посетено:
1802
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/13126-zhivotat-i-deloto-na-zahariy-zograf-v-hudozhestvena-izlozhba-v-sliven