Изложби

Прoeкт 0 / Изложба в "Suspacious"

Проект 0 на художника Кирил Кузманов продължава с изложба в „Suspacious”

Прoeкт 0 / Изложба в "Suspacious"


◊ СЪБИТИЕТО

Прoeкт 0
Кирил Кузманов

Куратор: Владия Михайлова

11.–17.06.2011 г. 
Откриване: 10.06., петък, 19 ч.

• 17.06., петък, 18 ч. – Разговор за проекта с участието на Димитър Божков (философ), Леа Вайсова (социолог) и Ирина Недева (журналист)

„Suspacious”, ул. „6-ти септември”, 13
Работно време: всеки ден от 11 до 20 ч.

След представяния в /+/ Склада, София; Нощта на музеите и галериите 2010 и artnewscafe Пловдив, Проект 0 на художника Кирил Кузманов продължава с изложба в „Suspacious”. В нея ще бъдат показани обекти и ескизи, които презентират развитието на художествената идея на проекта, както и видеа, аудио записи, текстове, публикации, представящи участниците в проекта и публичната информация за него, появила се до момента.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ 0 стартира в рамките на "Фон: млади автори на Галерия "Сариев" през юли месец 2010 като част от Проект 01 с куратор Владия Михайлова и продължава до октомври 2011 г.

Проектът започва с идеята за това, как е възможно да се създаде произведение на изкуството, което да бъде свързано с условията на конкретна градска и публична среда; да е независимо от субсидии и политики както на публичните институции, така и от частните интереси на различни фирми и организации; да е свързано със зрителите и с тяхното разбиране и желание за участие и да бъде израз на авторска идея, която генерира съдържания и привлича участници.

Конкретната градска среда, в която се осъществява Проект 0, е пловдивският квартал Капана. В него художникът Кирил Кузманов предвижда построяването на голяма, двойна огледална стена, която да пресече перпендикулярно една от неговите улички.

Стената е композирана от 50 фрагмента, всеки един от които има определени размери и точно изчислени средства на материалите и труда, необходими за неговото изработване. В сътрудничество с Фондация "Отворени изкуства", отделните фрагменти могат да бъдат заявени предварително чрез дарение от всеки, който желае да се включи в проекта. Реализацията на работата зависи от това, дали всички фрагменти ще бъдат заявени до октомври 2011 г.

Замисълът на проекта е свързан с изграждане на публична платформа и идейна среда за неговото осъществяване като всяко едно представяне и участие се мисли като документ в процеса на неговата реализация. Събраните до момента документи ще бъдат показани в изложбата, като се постави акцент върху отделните участници, които вече притежават фрагмент от огледалото. Сред тях са художници, институции, галеристи, архитекти, хора от и извън страната. С какъв смисъл те натоварват проекта и какво ги мотивира да се включат ще може да се види във видео, аудио записи и текстове.

Изложбата ще бъде закрита с разговор–дискусия за проекта, отнасящ се и до по-широката тема за изкуството в градска среда.

Автор: Владия Михайлова
09.06.2011 г. 16:08
Посетено: 1247
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/12684-proekt-0-izlozhba-v-suspacious