Изложби

"Нови лица" в галерия "Актив Арт", Варна

Сборна изложба - живопис, скулптура, графика и бижута

"Нови лица" в галерия "Актив Арт", Варна


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия "Актив Арт"
представя

"Нови лица"

изложба живопис, скулптура, графика и бижута

С участието на: Александър Бузилов, Анна Борисова, Васил Пенчев, Венцислав Марков, Георги Кенаров, Георги Митев, Гергана Цонева, Емилия Бояджиева, Марина Варенцова-Русева, Марина Маринова, Николай Недев, Николай Русев, Петър Велинов, Светослав Петров, Христина Иванова, Явор Григоров


10 юни – 10 юли 2011 г.

Откриване – 10 юни 2011 г., петък, 18.30 ч.
галерия “Актив Арт” – Варна, ул. “Дунав” 5

  
◊ ИДЕЯТА

Официалната история на изкуството представлява един голям разказ, който се конструира от по-малки сюжети – за отделни творци-демиурзи и техните творби, за различни течения и отделни школи. Един от тези сюжети  проследява поколенческите особености, естетически и лични приятелства между авторите, оформяне на групи творци с обща културна визия. Конкретно тези сюжети  остават в полето на т.нар. мейнстрийм – персонажи на историята. С амбиция за такъв исторически персонаж е групата “Нови лица”. Тя обединява четиринайсет автори, започнали своето познанство с едно общо елитно художествено учебно заведение – Национално училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна с преподавател Николай Русев. Всички те са представители на едно поколение – 80-те години на XX в. И към момента са млади, но вече и утвърдени имена, които могат да бъдат идентифицирани в художественото многообразие.
  
Сборната изложба, носеща същото заглавие - „Нови лица”, е първи опит за легитимиране на групата в културното поле. Тя се стреми да се поставят въпроси за начина, по който се пише историята на изкуството,  налагат се авторитетите и се регистрират художествените явления. Всички участващи автори са се дипломирали с различни специалности, в различни висши училища, реализирали са се в редица самостоятелни и сборни изложби, но се събират около идеята за това, че изкуството изисква професионализъм. “От Праксител до Полак творецът е човек, който изработва нещо. Творецът е този, който може да направи нещо, което останалите ще го направят зле или изобщо не могат да го направят” - т.е. изкуството изисква можене и тъкмо това можене дава свобода на автора да материализира идеите си в художествени произведения в нова модерна естетика. Затова тези творци застават като нови лица, за да заявят, че изкуството е не просто хрумване и вдъхновение, но и знания и можене. И има исторически причини за това.
  
В Древна Елада е имало няколко понятия за "човек на изкуството" и всички те са носели смисъла на умение, изработване, техника, вещина и т.н. Обединени около тази теза, художниците се събират и представят в обща експозиция, всеки в различен жанр – пейзаж, натюрморт, фигурална композиция; различна техника – живопис, скулптура, графика, бижута, и всеки със свой специфичен почерк.


◊ АВТОРИТЕ

“Новите лица” са:


Александър Бузилов

Роден през 1985 г. в Украйна - гр. Днепропетровск. През 2004 г. завършва НУИ “Добри Христов” - живопис, през 2008 г. ВСУ “Черноризец Храбър” – специалност "Пространствен дизайн". Има реализирана самостоятелна изложба в “Морска галерия” – Варна и множество участия в сборни изложби.

Анна  Борисова

Родена през 1985 г. Завършва НУИ „Добри Христов” - град Варна, специалност "Живопис" през 2003 г., през 2007 г. ВСУ ”Черноризец Храбър”, степен бакалавър, специалност "Художествен текстил". Работи предимно в областта на живописта и рисунката. Има редица участия в национални и международни изложби, както и самостоятелни изяви. Нейни творби са собственост на частни колекции в България, Англия, Италия и Холандия.

Васил Пенчев

Роден през 1985 г. в гр. Червен бряг. През 2004 г. завършва НУИ “Добри Христов” – Варна, 2010 г. НХА - София, специалност "Живопис", степен магистър. По-важни участия: Международен workshop в Чанак Кале – Турция; участие в Пленер в х-л “Winsslow”, Банско. В момента е преподавател в НУИ “Добри Христов” - Варна

Венцислав Марков

Роден през 1984 г. във Варна. Завършва НУИ “Добри Христов” – Варна през 2003 г., през 2010 г. НХА - София, специалност "Метал", степен магистър. По-важни изложби: Национална изложба скулптура, СБХ, гр. София; участие в 30-я конгрес на медална скулптура, Колорадо; годишна изложба на Ателието за медална скулптура при НХА в Националната художествена галерия, София; участия в множество международни уъркшопове.

Георги Кенаров

Роден през 1985 г. в град Варна. През 2004 г. завършва НУИ ”Добри Христов” – град Варна, специалност – "Графика", а през 2008 г. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, степен бакалавър, специалност "Графика". Има участия в колективни изложби, пленери, конкурси, международни уъркшоп-инициативи и мероприятия.

Георги Митев
Роден през 1986 г. През 2005 г. завършва НУИ “Добри Христов“ - Варна спец. "Живопис", през 2011 г. завършва магистратура в Национална художествена академия, специалност "Живопис". По-важни участия: изложба във Виена, Австрия 2010 г., изложба "Арт Симпозиум", Истанбул – Турция, с част от серията му "160 удара в минута - Техно културата, като начин на живот”.

Гергана Цонева
Родена на 15.01.1985 г. в град Варна. През 2004 г. завършва НУИ „Добри Христов”, гр. Варна, специалност "Живопис", през 2009 г. Нов български университет – гр. София, специалност „Графичен дизайн”. Работи в областта на живописта, керамиката, компютърната графика и колажа. Аранжира цветя и икебана за различни събития. От 1999 г. ежегодно участва в колективни изложби и пленери. Има участия в национални и международни конкурси.

Емилия Бояджиева

Родена през 1984 г. в гр. Варна. Завършва Национално училище по изкуствата „Добри Христов”. През 2009 г. се дипломира с магистратура по живопис във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Има реализирани седем самостоятелни изложби. Участия в множество сборни изложби и конкурси и международни пленери. Илюстрирала е поетични книги. По-важни участия: Десета международна изложба „Медицина и изкуство” - Галерия  „Дикмайер”, Берлин; “Арт пътеки” – Шабла 2010; няколко изложби в ГХГ “Борис Георгиев” – Варна.

Марина Маринова

Родена през 1984 г. във Варна. През 2003 г. завършва Националното училище по изкуствата “Добри Христов” – специалност "Графика", през 2007 г. ВСУ “Черноризец Храбър” като художник – пространствен оформител. Има реализирани няколко самостоятелни изложби и участия в общи експозиции. Работи в областта на акварела, температа и кредата. Преподава на талантливи деца в школи по рисуване.

Николай  Недев
Роден през 1985 г. в гр. Варна. През 2004 г. завършва Национална гимназия по изкуствата “Добри Христов” – Варна, спец. "Графика", през 2009 г. Националната художествена академия със степен “Бакалавър”, гр. София. По-важни участия: Изложба “Камък и метал”, галерия-музей НХА – 2006 г.; Изложба “Медали, скулптура”, галерия СБХ “Шипка” 6 – 2007 г.; изложба “Метална скулптура”, Национална художествена галерия – 2008 г.

Петър Велинов

Роден през 1981 г. във Варна. 2000 г. завършва НХГ „Илия Петров” - гр. София; спец. "Живопис". През 2008 г. завършва НХА - София, специалност "Плакат", бакалавър. Има множество участия в общи изложби и частни галерии в сферата на живописта. Занимава се с вътрешен дизайн, дизайн на осветителни тела и др. Отделно работи върху своя линия - къстъм акцент и “BULGARASA”. В момента се реализира в различни сфери на изкуството.

СветославПетров

Роден през 1986 във Варна. През 2005 г. завършва НУИ "Добри Христов", специалност графика, през 2009 завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", специалност "Анимация". Работи в областта на телевизионните реклами, късометражни анимационни 2D и 3D филми, игрални филми и илюстрации.

Христина  Иванова
Родена  през 1984 г., През 2003 завършва НУИ “Добри Христов”, през 2011 г. се дипломира като магистър в специалност "Метал" в НХА – София. По важни участия: изложба “Скрап” - галерия СИБАНК; съвместна изложба на ателието за медали на НХА и медалното ателие на Лисабонската художествена академия, Лисабон; изложба на студентски творби от НХА в Художествената  академия - Истанбул.

Явор  Григоров
Роден през 1982 г. във Варна. През 2001 г. завършва Средно училище по изкуствата „Добри Христов” – Варна, през 2005 г. - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност "Живопис". Има реализирана самостоятелна изложба живопис и графика в галерия „111” и участие в множество сборни и тематични изложби.


. Изложбата се осъществява с подкрепата на: Винарска изба “Любимец” и месни продукти “Чико – Емо”.

Автор: Доротея Павлова
08.06.2011 г. 15:29
Посетено: 2922
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/12675-novi-litsa-v-galeriya-aktiv-art-varna