Изложби

Изложба за композитора Сергей Прокофиев

Книги за живота и творчеството на Прокофиев, звукозаписи и нотни издания

Изложба за композитора Сергей Прокофиев


◊ СЪБИТИЕТО

От 19 до 28 април в Русенската библиотека ще бъде подредена изложба, посветена на 120-годишнината от рождението на големия руски композитор Сергей Прокофиев.
   
В eкспозицията са показани книги за живота и творчеството на Прокофиев, звукозаписи и нотни издания на български, руски и немски език от фонда на отдел “Изкуство”.    

Представено е богатото творческо наследство на композитора: балетите "Ромео и Жулиета" (1936), "Пепеляшка" (1945), оперите - "Годеж в манастира" (1940), "Война и мир" (1953), "Семьон Котко" (1939), кантатата "Александър Невски" (1939), Петата симфония (1944), Седмата симфония (1952), концертите му за цигулка и пиано, както и неговите популярни произведения за деца.
   
Интерес представляват портретните снимки на Сергей Прокофиев от различни периоди на живота му, поместени в 18-томното руско издание на събраните съчинения на неговото творчество (1955-1965 г.).


◊ ЗА КОМПОЗИТОРА

Сергей Прокофиев е роден на 23 април 1891 г. в село Сонцовка в бившата Екатеринославска губерния. Големите си музикални способности той проявява още в своето детство. През 1904 г. постъпва в композиторския клас на Петербургската консерватория като ученик на Н. А. Римски-Корсаков и А. К. Лядов, който завършва през 1909 г. Пет години по-късно, през 1914 г., той завършва и класа по пиано на консерваторията.

Своята плодотворна артистична дейност Прокофиев започва още през годините на следването си в консерваторията. Самобитното му дарование, смелостта и новаторските му замисли на голям творец се проявяват още в неговите младежки произведения, като Първия концерт за пиано и оркестър (1911), "Класическа симфония" (1917) и др., както и в концертните му прояви като пианист.

От 1918 до 1932 г. Сергей Прокофиев живее в чужбина. В някои от произведенията му, писани през този период, личи печатът на противоречивите търсения, на сложното идейно-художествено развитие на композитора.

Големият талант на Прокофиев се проявява напълно след завръщането му в родината. Тогава неговото творчество придобива широтата и значимостта на замисъла, богатството на темите и разнообразието на жанровете. Композиторът възкресява героични страници от руската история, като създава величествени картини, разтърсващи човешката душа с дълбочината на драматизма си. Едновременно с това творецът се обръща и към вълнуващи съвременни теми, подчертавайки в тях хуманистичното и жизнеутвърждаващо начало.

Творческото наследство на Сергей Прокофиев е огромно. Той е създал над 130 произведения, между които: осем опери, седем симфонии, оратории и кантати, концерти за солов инструмент и оркестър, камерни ансамбли, много произведения за пиано, песни и романси, сценична и филмова музика. Между неговите най-значими произведения са балетите "Ромео и Жулиета" (1936), "Пепеляшка" (1945), "Каменното цвете" (1950), оперите - "Годеж в манастира" (1940), (1950), "Война и мир" (1953), "Семьон Котко" (1939), кантатата "Александър Невски" (1939), Петата симфония (1944), Седмата симфония (1952) и др.
    
Прокофиев умира на 5 март 1953 г. в Москва.

Автор: РБ "Любен Каравелов"
19.04.2011 г. 14:32
Посетено: 1450
Етикети: Изложба
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/12191-izlozhba-za-kompozitora-sergey-prokofiev