Изложби

Изложба за проф. Тодор Боров в Русенската библиотека

По повод 110-годишнината от рождението на проф. Тодор Боров

Изложба за проф. Тодор Боров в Русенската библиотека


◊ СЪБИТИЕТО

Русенската библиотека подреди изложба за проф. Тодор Боров

 
Регионална библиотека “Любен Каравелов” подреди изложба по повод 110-годишнината от рождението на проф. Тодор Боров – библиограф, основател на библиотечната професия в България.
   

◊ ИЗЛОЖБАТА

В изложбата могат да се видят неговите книги „Пътят към книгите. Увод в библиографията“, „Живот с книги (1942-1972)“, „Чехов и България. Критико-библиографска студия“, “Моят университет” и последната му книга „Стъпки по пътя на един дълголетник (1901-1991)“, както и първата годишнина на сп. “Българска книга”, в чиято програмна статия Тодор Боров заявява, че целта му е „да служи и проправя пътя на значителната българска книга”, да служи и за нуждите на книготърговията, както и за популяризиране на българската книга извън пределите на България.
   
Интерес представлява негова публикация за друг български библиограф – д-р Никола Михов, а също така и статиите му за необходимостта от подготовка и висше образование за библиотекари у нас.
   
Между показаните в изложбата публикации за живота и творческата дейност на Тодор Боров, поместени в сборници по повод негови юбилейни годишнини и в сп. “Библиотека”, може да се види и спомен за него от сина му – известния философ, литературовед и културолог
Цветан Тодоров.
   
Изложбата ще бъде подредена до 15 февруари.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ
   
Тодор Боров, псевдоним на Тодор Цветанов Тодоров, е роден на 30 януари 1901 г. в град Лом, където учи първоначално, през 1917 г. продължава образованието си в Русенската мъжка гимназия, а от 1918 г. е вече ученик в софийската Втора мъжка гимназия. Завършва през 1923 г. Софийския университет, специалност "Славянска филология". Следва специализация по библиотечно дело и журналистика в Берлин.
   
Работи като библиотекар в Университетска библиотека (1929-1931) и уредник на библиотеката при Българска земеделска кооперативна банка (1931-1944). Боров инициира създаването на Българския библиографски институт и е негов директор в периода от 1941 до 1964 г. В периода 1948-1963 г. редактира Годишника на Българския библиографски институт "Елин Пелин". Между 1944 и 1949 г. е директор на Народната библиотека.
   
Преподава библиотекознание и библиография в Софийския университет, първо като частен хоноруван доцент (1943), а от 1947 г. като хоноруван професор и редовен професор (от 1952). Заема и поста ръководител на катедра "Библиотекознание и библиография".
   
Проф. Тодор Боров има принос в изработването на библиографски справочници, редактор е на съчиненията на Елин Пелин, Христо Смирненски, Александър Балабанов, съставител на сборника „Мъдростта на вековете” и др. Участва в редколегиите на периодични издания като „Развигор“ (1921-1937), „Нарстуд“ (1924-1926), и списанията „Българска книга“ (1930) и „Подслон“ (1934-1943).
   
Тодор Боров умира на 27 май 1993 г.

Автор: РБ "Любен Каравелов"
25.01.2011 г. 00:09
Посетено: 3226
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/11547-izlozhba-za-prof-todor-borov-v-rusenskata-biblioteka