Изложби

Изток-Запад-Север-Юг

Визия за промяната на климата

▪ събитието Пътуваща изложба на тема “Промени в климата”, която е част от цялостната кампания на Британски съвет “Градове с нулева въглеродна емисия” ▪ време и място Изложбата ще бъде открита на 13 юли от 12.30 ч. в Централни хали от заместник-директора на Британски съвет, България – Лиза Макманъс. Изложбата ще остане в София до 1 август, когато за закриването й ще се проведе и публичен дебат по темата под формата на “Café Scientifique”, а от 8 до 23 август изложбата ще бъде разположена във Фестивален и конгресен център - Варна. ▪ за инициативата В пътуващата изложба са включени фотографии от 10 от най-известните британски автори. В България в продължение на 2 месеца гостуват 21 фотографии от Гренландия, Южна Африка, Кения, Маршаловите острови, Япония, Китай, Индия, Мексико сити, Калифорния, както и някои новаторски прояви на лидерство при решаване на проблемите на глобалните промени в климата. Изложбата "Изток-Запад-Север-Юг" е опит за демонстрация на пагубните последици от глобалното затопляне, но и популяризира мерки, които вече се предприемат по целия свят за съкращаване на вредните емисии и възправянето срещу това най-голямо предизвикателство на нашето време. Тази изложба, както и кампанията "Градове без въглеродни емисии" е разработена в тясно сътрудничество между Британски съвет и "Групата за климата" (Climate Group) - британска организация, която работи за ускоряване на съкращаването на емисиите от парникови газове чрез създаване на коалиция от лидери на най-активните компании, градове, държави и правителства. За повече информация за тази изложба и съпътстващата я книга, посетете http://www.britishcouncil.org/zerocarboncity.htm
Автор: Британски съвет - България
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 823
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/1073-iztok-zapad-sever-yug