Изложби

Изложба на Лиляна Дворянова и инсталация на Георги Ямалиев

В рамките на проект „Брод... или ако я нямаше тази стена“

Изложба на Лиляна Дворянова и инсталация на Георги Ямалиев


◊ СЪБИТИЕТО

Изкуство в безтегловност – открита платформа за нови артисти и идеи 2010 представя:

. Изложба „De-fine“ на Лиляна Дворянова
. Инсталация „Двойствени измерения“ на Георги Ямалиев


Куратори: Десислава Цонева и Добрин Атанасов

Откриване: 17 септември, петък, 18.30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща“

Изложбите ще продължат до 30 септември 2010 г.


◊ ПРОЕКТЪТ

На 17 септември в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ ще се представят изложбата „De-fine“ на Лиляна Дворянова и инсталацията „Двойствени измерения“ на Георги Ямалиев. Двете изяви съставляват поредния етап на проект „Брод... или ако я нямаше тази стена“, чиято реализация се осъществява от сдружение „Изкуство в действие“ в периода юни-декември 2010 г.

Идеята на проект „Брод... или ако я нямаше тази стена“ е да представи пред българска публика поредица от изложби, пърформанси и филмови презентации, показващи основната част от реализирания през 2008 г. проект „Брод – дни на младата българска култура”. Проектът е осъществен в Дрезден, Германия. Включва широк диапазон изяви, целящи да създадат визия за актуалните културни процеси у нас. В концепцията му е записано, че се търси „различното от вече познатото „източно изкуство“, представяно досега в Германия”. Насоката е предимно към младите български артисти, родени по време на комунизма и израснали в годините на прехода. В същото време се отделя внимание и на някои утвърдени автори, работили на границата на политическите промени, като се търси линията на приемственост между тях и съвременното младо поколение. Организатор е Десислава Цонева, която по това време е културмениджър по програма „Роберт Бош” в Германска асоциация за късометражни филми AG Kurzfilm.

Проект "Брод... или ако я нямаше тази стена" обхваща предимно изявите в сферата на визуалните изкуства. Основно се акцентира върху показването на артпродукция, която до момента не е имала своята публичност в България.


◊ ИЗЛОЖБИТЕ

Изложбата „De-fine“ на Лиляна Дворянова включва цикъл от фотоколажи, отразяващи визуалните размишления на авторката за отношение между ИМЕ и ОБРАЗ.

Творбите задават въпроси, свързани с това доколко наслоените над образите думи променят виждането, възприемането на образа. Името съсредоточава ли образа, сочейки образа? Името преповтаря ли образа или дава нещо повече, отваря друго пространство? Името разказва ли, дефинира ли, ограничава ли? Това ли е името? В основата на питането е библейската сцена, в която Адам дава имена на нещата: „Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици, и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече той, та както човекът нарече всяка жива душа, тъй ще бъде името й.“ (Битие, 2:19)


Инсталацията „Двойствени измерения“ на Георги Ямалиев проблематизира културните и социални отношения, наложени от глобалната мрежа. Според автора доброволното ни де-материализиране във виртуалния свят може да се приеме като едно съзнателно „ритуално самоубийство”, което поражда трансформация на реалния образ във виртуална личност. Фактът, че много автори се възползват от възможностите на новите средства за комуникация, поражда въпроса доколко артистите, служещи си с въпросните технологии и създавайки своите нематериални художествени продукти, успяват да балансират в разбирането на възникналите проблеми между двете паралелни пространства. Дали това би довело само до чувство за загубване, объркване и дезориентация и обречен ли е съвременният автор да се лута между тези две пространства?

Изложбите ще продължат до 30 септември 2010 г.

Куратори: Десислава Цонева и Добрин Атанасов

Автор: Добрин Атанасов
12.09.2010 г. 17:43
Посетено: 1603
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10672-izlozhba-na-lilyana-dvoryanova-i-instalatsiya-na-georgi-yamaliev