Изложби

Изложба "125 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия"

Материали от фонда на РБ „Любен Каравелов“ - Русе

Изложба "125 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия"


◊ СЪБИТИЕТО

Изложба "125 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември 1885 г.”

Изложбата представя материали от фонда на РБ „Любен Каравелов“ - Русе, свързани с подготовката на Съединението, съединисткото движение, организаторите и участниците в него, информация за правителството и Народното събрание, по време на които се осъществява това важно в българската история събитие.
    

◊ ПОВЕЧЕ

Интерес представлява книгата “Строители на съвременна България” на
Симеон Радев, от 1911 г., където има подробни сведения за самия акт на Съединението на 5 и 6 септември, както и текста на Манифеста на княз Александър І за обявяване на Съединението.
   
В изложбата може да се види ценно издание, в което е поместен стенографския протокол на митинга в София на 19 март 1884 г., отпечатано  през 1884 г.
   
Акцент в изложбата представляват материалите за съединисткото движение в Русе, между които и спомените на Екатерина Каравелова за 6 септември в града.
    
Показани са и издания, свързани с отзвука на Съединението в другите балкански държави и в Европа, между които сборник на Българската академия на науките за дипломатическата история на Съединението, издаден през 1919 г., както и книгата “Борбата на българите за Съединението си” от А. фон Хун, в превод на български от Др. Валтер, отпечатана в Русе през 1887 г. в печатницата на Ст. Ив. Роглев.


Лице за контакти: Галина Джурова – зав.-отдел „Краезнание“, тел.: 0878574926
.

Автор: РБ “Любен Каравелов” - Русе
03.09.2010 г. 16:06
Посетено: 1659
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10628-izlozhba-125-godini-ot-saedinenieto-na-knyazhestvo-balgariya-i-iztochna-rumeliya