Изложби

"Северни истории" в Дома на архитекта, Варна

Графика на арх. Сергей Сергеев от Санкт Петербург

"Северни истории" в Дома на архитекта, Варна


◊ СЪБИТИЕТО

На 12 юли от 18.00 ч. в Дома на архитекта, ул. „Мусала” 10, Варна ще бъде открита графичната експозиция на арх. Сергей Сергеев от Санкт Петербург „Северни истории”.

Изложбата, която ще продължи до 6 август, ще представи кураторът арх. Станчо Веков.

• Срещата с медиите е предвидена за 12 юли в 11.00 ч.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Свят без герои
 
„В основата на изкуството лежи метафората. Процесът е иносказателен.” (Паул Клее)

Последните творби на архитект-дизайнера Сергей Сергеев внушават чувство за някакъв недостиг от безразсъдство или доза ирационалност в реалния свят на твореца. Несъмнено разпознаваме експресията и напрежението на графичната линия, присъщи на художническия маниер, доведен тук до медитативен автоматизъм.

Експозицията не е предназначена за повърхностния поглед на бързащия занякъде зрител. Представените графични серии могат да бъдат определени като стенографски видения или фантазми, пръкнали се сякаш от калта. Сюрреалистичните силуети на невероятни същества, лишени от телесност, на фигури-знаци участват в брауново движение, прехождат от едно състояние в друго, създават нови контексти и умножават броя на графичните листове, което сближава серията от творби с филмова лента... Всичко това изисква задълбочен прочит. 

Независими и самопораждащи се, постоянно сменящи облика си, персонажите са заредени с комичност и експресивност и сякаш са нарисувани на един дъх... Това сродява художника с източните майстори, които усъвършенстват остротата на погледа и точността на ръката в продължение на години. Тези развеселени обитатели на графичните произведения, в които изкривените фигури са доведени до гротеска, се превръщат в нощни духове сред неизвестен град, а изразителните графични линии на геометричните форми, прекосяващи пространството, придават дълбочина и триизмерност. Без да търсим източниците на влияние върху художника и проявите на стилова етимология, бихме могли просто да се полюбуваме на изразните възможности на линиите в неговите творби. Отказвайки се от разбираеми и главно обясними сюжети, авторът кани зрителя да се потопи в агностичния микросвят на причудливите герои и да се огледа във фантазното огледало, ставайки съавтор на мистични ирационални светове, които се явяват и част от художническия живот.

Ирина Ерошкина

Автор: Виолета Тончева
10.07.2010 г. 15:51
Посетено: 839
Етикети: Варна
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10435-severni-istorii-v-doma-na-arhitekta-varna