Изложби

Фон: млади автори в галерия "Сариев"

Проект 01 - Кирил Кузманов и Светослав Мичев

Фон: млади автори в галерия "Сариев"


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия "Сариев" представя

Фон: млади автори

Проект 01
Кирил Кузманов и Светослав Мичев
Куратор: Владия Михайлова

10 юли – 27 август

Локации на изложбата:
Галерия "Сариев" / квартал „Капана”, Пловдив

9 юли (петък)

. 19:00 часа: откриване, Галерия "Сариев"
. 20:00 часа: Проект 1, Светослав Мичев, квартал „Капана”
. 21:00 часа: Проект 0, Кирил Кузманов, представяне в artnewscafe

• Пресконференция, среща с авторите и куратора на изложбата - 9 юли (петък), 11.00 часа, Галерия "Сариев", Пловдив


◊ ПРОЕКТ 01

За първи път тази година програмната изложба за млади автори на Галерия "Сариев" – „Фон: млади автори” започва нов принцип на работа. Познатата от изданията между 2005-2008 г. политика на галерията чрез програмата да представя и налага имена на млади творци на художествената сцена, се затвърждава като се надгражда с промяна в подхода на организиране на изложбата.

От тази година галерията започва да работи с млади куратори, които да предлагат художници за участие, както и да разширява кръга от пространства, в които се реализират проектите.

Куратор за 2010 г., поканен за „Фон: млади автори” е Владия Михайлова. Тя е куратор в галерия „Васка Емануилова”, филиал на Софийска градска художествена галерия, където работи по две от програмите на галерията и по-конкретно платформата за съвременно изкуство и млади автори „Място за срещи”.

Настоящият Проект 01 е резултат на съвместната й дейност с авторите Кирил Кузманов и Светослав Мичев, чиито произведения, включени в рамките на проекта, са художествени намеси в пространството на квартал „Капана” в Пловдив.

Изборът на публичното пространство заявява интереса на Галерия "Сариев" и прилежащата й Фондация "Отворени изкуства" към този квартал, като участва в политиката на Фондацията за осмисляне и обговаряне на градското пространство чрез артистични практики.

Проект 01 превръща квартал „Капана” в своя тема. На идейно ниво той се занимава с въпроса за липсата на единен образ на квартала, като си поставя задачата да осмисли, от една страна, възможни полета, в които този образ се появява, и от друга, връзката между образ и конкретно градско пространство. Работите на двамата автори, включени в проекта, са свързани не толкова с изграждането на определени обекти / произведения, колкото с идеята за създаване на концептуална рамка. Те се отнасят към проблемите за статута на автора и произведението, както и работата с конкретно пространство, които се поставят от концептуалното изкуство, изкуството в публично пространство и осмислянето на връзките между художествената творба и конкретната урбанистична и архитектурна среда.
Проектът стартира като художествена намеса в пространството на квартал „Капана” и изложба в Галерия "Сариев".

Владия Михайлова за авторите:

Работите на двамата автори поставят проблема за мястото в социален, културен и философски смисъл като очертават граници в пространството на квартал „Капана”.

Светослав Мичев (1) провежда анкета, състояща се от един единствен въпрос „Какво е Капана?” на четири места, които са преходни между квартала и околните части на града. Той селектира част от отговорите в последователности от думи, всяка една от които завършва с „е Капана” и ги поставя на транспаранти именно на местата, където е проведена анкетата. Транспарантите се намират в началото на ул. "Железарска", ул. "Кожухарска", ул. "Братя Пулиеви" и началото на ул. "Йоаким Груев" откъм страната на районната дирекция на Министерство на вътрешните работи и известния в Пловдив клуб „Петното”. Работата на автора манифестира в пространството на града един фрагментарен образ на квартала, преобръщайки логиката на публични послания. В случая те идват от самите хора – жители на квартала и минувачи. По този начин Светослав Мичев изгражда странна концептуална архитектура на съществуващия образ на Капана, като с това цели да ре-активира социалното въображение за мястото.

Работата на Кирил Кузманов (0) е свързана с построяването на голямо двойно огледало в една от най-тесните и малки улички на квартала. Огледалото е съставено от отделни фрагменти. Контурът му следва релефа на фасадите на сградите от двете страни на улицата, като я пресича перпендикулярно.

Кирил Кузманов е един от малкото млади художници в страната, които осъзнато се занимават с въпроса за статута на произведението и ролята на автора в съвременната система на изкуство. Водеща за него е идеята за създаване на творба, която е не-материална и не-обектна. Разтоварена от задачата да привнася смисъл и от винаги идеологизираната функция да носи определено послание или значение, в неговата представа творбата функционира по-скоро като филтър в определено пространство. Особен тип медия, чиято рамка клони към възможната нула на значения, символи и идеологии. Проектът за построяването на огледалото в квартал „Капана” е опит именно в тази посока.

С цел допълнително да подчертае необичайния статут на произведение на огледалото, което едновременно е и не е скулптура, е и не е архитектура, художникът разделя авторството от притежанието на работата. Всеки един от отделните фрагменти на огледалото ще бъде продаден предварително, като по този начин работата няма да принадлежи на автора си в момента на своята реализация. Стойността на фрагментите се определя от стойността на материалите, необходими за изработването на всеки един от тях. Създадена за съвсем конкретно пространство, работата ще бъде монтирана и демонтирана без остатък, като в последния си вид се разпадне на съставящите я фрагменти.

Изложбата в Галерия "Сариев" представя проекта на Кирил Кузманов и поставя началото на реалния процес за набиране на заявки за фрагменти от огледалото.


* Политиката на Фондация „Отворени изкуства” за осмислянето и обговарянето на градското пространство чрез артистични практики е заложена и в предстоящия през ноември 2010 г. проект „Капана – между Истанбул и Берлин”. В това отношение „Фон: млади автори” е оглеждане и маркиране на терена.

• Изложбата се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.


◊ АВТОРИТЕ

Кирил Кузманов (р. 1981 г.) завършва специалност „Скулптура” в Националната художествена академия. Носител e на различни награди и грантове. През 2006 г. печели голямата награда за млад художник на фондация „Св. св. Кирил и Методий”. През 2008 г. реализира проекта „Подменена реалност” в Националната галерия за чуждестранно изкуство и участва в годишните награди за съвременно българско изкуство М-Тел. Той е сред селектираните автори за фотографското биенале в Хертен, Германия през 2001 г. Негови работи са включвани в гостуващи изложби на Националната художествена академия във Франция, Турция и Полша. През 2009–2010 г. осъществява 11-месечно пътуване в Азия във връзка с продължаващия проект „Неопитомим е вятърът”.

Светослав Мичев (р. 1984) завършва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Работил е като стажант в архитектурно бюро aedes studio, където се е занимавал с проекти в областта на архитектурата, интериорния и графичния дизайн. Интересът му към концептуалното изкуство и фотографията водят до участието му в „Капана. Отражения”, който е неговият първи реализиран проект.

Владия Михайлова (р. 1981) е куратор и културолог. От 2007 г. тя е куратор в галерия „Васка Емануилова”, филиал на Софийска градска художествена галерия, където ръководи програмите за съвременно изкуство „Място за срещи” и „Скулптура”. Нейни текстове се публикувани във в. "Култура", сп. "Лик", "Spike", "Flash Art International" и др. От 2009 г. е хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, където работи върху докторат по проблемите на съвременното изкуство в България след 1989 г.

Автор: Галерия "Сариев"
08.07.2010 г. 21:50
Посетено: 1726
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10424-fon-mladi-avtori-v-galeriya-sariev