Изложби

Изложба на Милослав Бонов-Мибо на "Шипка" 6

Изложба скулптура и графика

Изложба на Милослав Бонов-Мибо на "Шипка" 6


◊ СЪБИТИЕТО

Съюзът на българските художници представя

Изложба на Милослав Бонов-Мибо
скулптура и графика

07.–28.07.2010

Откриване 7 юли (сряда) от 18 часа,
изложбена зала на СБХ, ул. „Шипка” 6, етаж 3


Художникът Милослав Бонов-Мибо утвърждава своето авторско присъствие в съвременното изкуство с разнообразните си творчески реализации в областта на графиката, скулптурата, илюстрацията и инсталацията. Израз на неговите пълноценни художествени търсения е и настоящата изложба, включваща най-новите му скулптурни и графични произведения.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Седемнадесетте му пластически портрета, изпълнени в риолит и туф, са в хармонично единство с 30-те му графични отпечатъка в залата, което говори както за чувствителната духовна сетивност на автора, така и за доброто владеене на възможностите на материала, типичен за двата вида изящно изкуство.

Скулптурите представляват конкретни съвременни типажи, на които Мибо прави допълнителни интерпретации на характерологичните им черти.

Графичните отпечатъци, черно-бели и цветни, изпълнени в техника суха игла, отразяват непосредствено идейно-тематичните търсения и естетическите внушения на художника. Част от творбите са групирани в няколко цикъла, а други са единични произведения. Милослав Бонов-Мибо, с убедителен графичен изказ, разработва някои вечни нравствено-философски теми, инспириран от библейски мотиви. В цикъла си „Алегории” например достига до изразителни метафорични обобщения за фундаменталните пороци, каквито са завистта, алчността и гордостта. С експресивната внушителност на графиката „Вонмем” (Да внимаваме) Мибо ни представя творческата си гледна точка към проблема за лицемерието, втъкано в човешката душевност.

В представените на изложбата цикли „Лодки”, „Нощни светлини” и „Тунис” авторът разкрива доброто си чувство към различни състояния и композиционен ритъм на пейзажа, както и деликатната си сетивност за стилизация и графичен колорит.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ХУДОЖНИКА

Милослав Бонов-Мибо
Роден е на 30.11.1960 г. в гр. Враца.

. 1989 – Завършва Национална художествена академия „Н. Павлович” – София, специалност „Графика”. Учи при професор Евтим Томов и професор Стоян Стоянов-Течи.
. 1992 – През октомври, ноември и декември посещава Франкфурт на Майн. Впечатленията му от Музея за световно модерно изкуство в града са важни за по-нататъшното му творческо развитие.
. 1994 – приет за член на СБХ.
. 1994 – Специализира „Изпълнение на скулптура в камък” в Националната художествена академия – София.
. 2002-2004 –Преподавател по рисуване и скулптура в Института за изящни изкуства в гр. Сус, Република Тунис.
. 2006 – Поощрителна награда за скулптура в Националната изложба „Земята на Ботев”.

Настоящата изложба на Мибо е четиринадесетата му самостоятелна изложба.


Автор: СБХ
06.07.2010 г. 22:38
Посетено: 907
Етикети: Изложба
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10412-izlozhba-na-miloslav-bonov-mibo-na-shipka-6