Изложби

Изложба на проф. д-р арх. Тодор Булев във Варна

Истанбул. Градът като палимпсест

Изложба на проф. д-р арх. Тодор Булев във Варна


◊ СЪБИТИЕТО

САБ - Дружество Варна и ВСУ „Черноризец Храбър” представят на 25 юни от 18.00 ч. в Дома на архитекта, Варна, ул. „Мусала” 10,

изложбата с графични творби на проф. д-р арх. Тодор Булев „Истанбул. Градът като палимпсест”.

Пресконференцията е предвидена за 24 юни в 13.00 ч.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Изложбата представя културните напластявания в градската среда на магнетичния Истанбул, съхранил спомена за своето древно минало. Мотото „Истанбул. Градът като палимпсест” е заимствано от отличения с Нобелова награда за литература роман на Орхан ПамукИстанбул”. Творбите, предимно черно-бяла графика (туш, акварел, флумастер), са рисувани от натура в различни години (1960-2010) по време на многократните посещения на автора в многоликия град край Босфора.

Експозицията, посветена на Истанбул – Културна столица на Европа 2010, отразява и традиционно силните контакти между варненските и истанбулските архитекти и художници, и артикулира важната мисия на творците като културни медиатори в съвременния глобален свят.  


◊ АВТОРЪТ

Тодор Булев завършва архитектура в Московския архитектурен институт, става доктор на науките (1973), професор (2007), член на Руската академия за архитектура и строителни науки в Москва (1999), заместник-председател на Съюза на архитектите в България (от 2004), преподава във ВСУ „Черноризец Храбър”, живее и работи в София.

Автор на множество проучвания в областта на териториалното устройство, ландшафта, градоустройството, градската естетика, архитектурната композиция, архитектурното наследство. Участва в разработването на Единния устройствен план на България (1976-1982), регионални устройствени схеми и планове, Общите устройствени планове на София (1974-1979 и 2002-2006), Варна (2004-2007), Пловдив (2003-2005), подробни устройствени планове.

Автор на проекти и реализации за редица архитектурни обекти, сред които особено популярна е реставрацията и модернизацията на ансамбъла от сгради на „Посолството на Св. Престол” в София. Автор е на множество концептуални проучвания и идеи за градската среда на София, част от които са показвани (1998-1999) в НХГ, СГХГ, САБ („София. Алтернативни идеи за съживяване сърцето на града”).

Проф. д-р арх. Тодор Булев има над 300 публикации в различни специализирани и масови издания, написал е книгите „Естетически проблеми на съвременния град” (София, „Наука и изкуство”, 1982); „Дизайн на градската среда” (София, „Техника”, 1990); „Възстановяване на Посолството на Св. Престол” (София, 1994); „Архитектурни кръстопътища” (София, „Булархарт”, 2003); „Градът и изкуствата” (София, „Булархарт”, 2009).

Известен е с над 20 изложби на свои графики, живописни и монументално-декоративни творби. Гостува със свои лекции в САЩ, Мексико, Франция, Швейцария, Русия, Полша, Грузия и др., участва с доклади в конгресите на Международния съюз на архитектите в Барселона (1996), Пекин (1999) и Истанбул (2005).

Носител на награди от редица архитектурни конкурси, националните прегледи на архитектурата и от „Интерарх”, София. Награден с почетен знак „Златна значка” на САБ (2004).

Автор: Виолета Тончева
23.06.2010 г. 00:39
Посетено: 1693
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/10337-izlozhba-na-prof-d-r-arh-todor-bulev-vav-varna