Дарения

2005 г.

Книги за НЧ ”Селска пробуда - 1927 г.”
Колекция от картини - дар за Шуменския университет
Катедра "Българска литература" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Дарителски жест на БАН по лична инициатива на акад. Иван Юхновски
Изданието потегля за Лабораторията по История на българската литература
Книги на издателство "Захарий Стоянов"
Дарения от германски професор и американско издателство