Дарения

Честит световен ден на Брайловата азбука!

„Елементарна теория на музиката“ на брайл в Библиотеката на Нов български университет

Честит световен ден на Брайловата азбука!

 

Световният ден на Брайловата азбука ежегодно се празнува на 4 януари, на рождения ден на своя създател Луи Брайл. По този повод имаме удоволствието да съобщим, че Библиотеката на НБУ вече притежава новото издание в три тома на брайл от учебника „Елементарна теория на музиката“ с автор проф. Парашкев Хаджиев. Това се случи благодарение на чудесното сътрудничество със „БГАсист“ ООД, чието дело е предпечатната подготовка и отпечатването на заглавието на брайл.

Изказваме нашата благодарност на Фондация „Инициатива за социална интеграция“, която реализира изданието в рамките на проект „Адаптиране и издаване на учебник „Елементарна теория на музиката“ на брайл“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания по договор № 13-РИ/17.05 2021 г.

Учебникът е редактиран и адаптиран на брайл от двамата водещи български незрящи нотописци Керанка Милушева и Райна Митина. Поради своята специфика тиражът е само 20 екземпляра, като един от тях е вече на разположение на изучаващите музикалното изкуство в Библиотеката на НБУ.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
04.01.2022 г. 15:57
Етикети:
Библиотека на Нов български университетЦентър за книгатаНБУ
Райна Митина
Керанка Милушева
Агенция за хора с увреждания
проф. Парашкев Хаджиев
Фондация „Инициатива за социална интеграция“
„Елементарна теория на музиката“ на брайл
Посетено:
1104
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/33950-chestit-svetoven-den-na-braylovata-azbuka