Дарения

Дарение с посвещение от проф. Ричард Шнайдер за Нов български университет

Книгата „Civilizing Thoreau: Human ecology and the emerging social sciences in the major works“ е посветена на американския писател и философ Хенри Дейвид Торо

Дарение с посвещение от проф. Ричард Шнайдер за Нов български университет

 

През месец май 2021 г. проф. Ричард Шнайдер дари на Нов български университет своята книга „Civilizing Thoreau: Human ecology and the emerging social sciences in the major works“ с лично посвещение към академичната общност.

Изданието е посветено на американския писател и философ Хенри Дейвид Торо. Проф. Ричард Шнайдер поставя на преден план връзката между екологичния изследователски подход на Торо към природата и активния му интерес към нововъзникващите социални науки, особено история на цивилизацията и етнологията. Централно се разглежда понятието „човешка екология“, което е връзката между естествените и социалните науки в мисленето на Торо. Книгата проблематизира наличието на горепосочената обвързаност в някои от най-важните произведения като  „Walden or Life in the Woods“ или „реформистките му есета“ като „Гражданско неподчинение“ („Civil Disobedience“) и в книгите „A Week on the Concord and Merrimack Rivers“, „The Maine Woods“ и „Cape Cod“. Обърнато е внимание и на  отношението на Торо към концепцията за „американската предопределеност“ (Manifest Destiny), оспорвайки общоприетите възгледи, че изхождайки от живота и текстовете му, особено есето „Walking“, следва да заключим, че той приема и одобрява „предопределението на съдбата“ като неизбежен резултат от културно-историческия процес.

На български език Хенри Дейвид Торо е преведен от проф. Албена Бакрачева „Уолдън. Гражданско неподчинение“ (1993) („Walden“, 1854 и „Resistance to Civil Government, or Civil Disobedience“, 1849 г.) и „Уолдън или Живот в гората“ (2016 г., „Walden or Life in the woods“), „Живот без принцип“ (2011, „Life Without Principle“, 1863).  

Проф. Ричард Шнайдер е известен американски литературовед, автор на многобройни изследвания на историята на американската литература и изобразително изкуство. Удостоен е с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“. През 2006 г. е гост-лектор по програма Фулбрайт в НБУ в магистърска програма „Американистика и британистика. Сравнителни изследвания на английски език“ по покана на проф. Албена Бакрачева, а в 2009 г. дарява част от личната си библиотека в областта на литературознанието и изкуствознанието на университета. Дарените заглавия се намират в Библиотеката на НБУ и са разположени в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

 

Автор: Център за книгата
15.06.2021 г. 14:44
Посетено: 1241
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/32939-darenie-s-posveshtenie-ot-prof-richard-shnayder-za-nov-balgarski-universitet