Дарения

Дарение от фондация „Глухи без граници - България”

Дарение от фондация „Глухи без граници - България”

 

Фондация „Глухи без граници – България” дари на Библиотеката на Нов български университет през април 2018 г. книгите „Теоретично описание на граматиката на българския жестов език“ и „Речник на българския жестов език“.

Изданието „Теоретично описание на граматиката на българския жестов език“ представя изследване на граматичните особености на системата от жестови знаци, използвана при неофициално неподготвено общуване между членове на общността на глухите в България, означена като български жестов език.

Книгата „Речник на българския жестов език“ е продукт от първото обширно проучване на жестовата комуникация в общността на глухите хора в нашата страна, чиято основна задача е българският жестов език да бъде унифициран с оглед по-нататъшното му официално признаване, разпространение, преподаване и използване. Проектът е осъществен благодарение на участието и усилията на 287 естествени носители на този език. Това са глухи изследователи (консултанти), информатори за жестовите знаци – 136 души и изпълнители на жестовите знаци (фотографските сесии в речника) – 28 души. В резултат се открива широка перспектива за нов тип интеракции между хора и социални групи, които подкрепят обогатяването на една все още малко популярна култура, зародена в общността на глухите хора.

„Глухи без граници – България” е доброволна и независима неправителствена организация, чиято цел е да подпомага и подкрепя глухи хора в неравностойно положение в процеса на тяхното развитие и интеграция. Неин основател и председател е Митко Якимов, възпитаник на НБУ.

 

Автор:
НБУ Библиотека
Публикация:
21.05.2018 г. 17:19
Етикети:
жестов езикдарениебиблиотекаНБУ
фондация „Глухи без граници–България”
Митко Якимов
глухи хора
Посетено:
1505
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/27777-darenie-ot-fondatsiya-gluhi-bez-granitsi-balgariya