Дарения

Архивът и личната библиотека на проф. Пламен С. Цветков в НБУ

Архивът и личната библиотека на проф. Пламен С. Цветков в НБУ


В края на месец януари 2017 г. съпругата и децата на проф. Пламен С. Цветков за пореден път предадоха негови документи на Университетския архив на НБУ. След последното дарение се оформи внушителен по обем архивен фонд, съдържащ следи от създаването на  повечето от текстовете на проф. Цветков, както и много свидетелства за дейността му като учен, преподавател и общественик. Архивните материали се обработват, като се подбират дигитализирани копия и за Учебно-практическото и изследователското звено „Проф. Пламен С. Цветков, д.н. (виртуално)“, функциониращо към департамент „История“.

През 2016 г. семейството на проф. Пламен Цветков дари негови книги и личната му библиотека на Нов български университет. Тя съдържа повече от 1300 тома литература в области като история, политология и филология. Изданията на чужд език са повече от 300 тома, като между тях преобладават тези на руски и немски. Периодичните издания са 451 тома, като между списанията са „Perceptions : Journal of international affairs“, „Political science quarterly“, „The American Historical Review“, „Прозорец = Ablak“, „Диалог“, „Български военен преглед“.

Проф. Пламен Цветков (08.08.1951–03.11.2015) е емблематична фигура за Нов български университет и за съвременната българска историческа наука. Участник е в основаването на департамент „История” в НБУ през 1994 г. и е преподавател в университета в продължение на повече от 15 години. Интересите му са насочени към политическата и дипломатическата история на България, Балканите, Европа и света през ХХ век, както и към ранната история на българите и по-точно към проблема за тяхното потекло. Автор е на повече от 20 монографии, книги и брошури, над 80 научни студии и статии, над 350 публицистични материала.

Изображения:
Проф. Пламен Цветков
Чернова на проф. Цветков
Надпис, част от Стената на дарителите в НБУ
Архивът на проф. Цветков в Нов български университет
Университетски архив – НБУ, ф. 17
Библиотека „Пламен Цветков“


Автор: Университетски архив, Нов български университет
06.02.2017 г. 09:44
Посетено: 1127
Етикети: дигитализация, Библиотека на НБУ, Университетски архив, НБУ, Библиотека "Пламен Цветков", проф. Пламен С. Цветков
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/25064-arhivat-i-lichnata-biblioteka-na-prof-plamen-s-tsvetkov-v-nbu