Дарения

Ново дарение от проф. д.и.н. Валерия Фол в библиотеката на НБУ

Монографии, сборници, периодични издания, каталози на изложби, редки и ценни книги

Ново дарение от проф. д.и.н. Валерия Фол в библиотеката на НБУ


◊ СЪБИТИЕТО

Проф. д.и.н. Валерия Фол дари нови книги за личната библиотека на видния български историк-траколог и филолог проф. Александър Фол в Нов български университет. Формирането ù започва в края на 2007 г., когато тя направи първото дарение в библиотеката на НБУ. С новите постъпления заглавията наброяват 299 тома. В състава ù влизат както издания, в които професорът е автор, редактор и съставител така и притежавани от него. Като вид документи влизат монографии, сборници, периодични издания, каталози на изложби с публикувани негови статии и студии, материали от конгреси и конференции и албуми. Тематични области са история на Стария свят, древна история на Европейския Югоизток, индоевропеистика и тракология, история на старогръцката и тракийската култура, средновековна история и историята на новото време. Езиковият обхват включва български, руски, английски, френски, немски, италиански и други езици.

Документите се отличават с висока научна стойност, а някои от тях представляват истинска библиографска рядкост. Такива например са изданията от ХІХ век “Correspondance inédite de Marie Antoinette” на Paul V. D’Hunolstein от 1864 г., двутомника “Historia de Roma: Desde a sua origem até à invasão dos barbaros” на Victor Duruy, “Statuti della ven. Arciconfraternita di S. Maria Dell`Orto” от 1842 г. и книги от XX в. “Les bulgares de la Volga et les slave du Danube” на Christian Gérard от 1939 г. и  Thrace & the Thracians на Александър Фол и Иван Маразов от 1977 г. 

 


Автор: НБУ Библиотека
22.06.2012 г. 12:44
Посетено: 1797
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/15056-novo-darenie-ot-prof-d-i-n-valeriya-fol-v-bibliotekata-na-nbu