Дарения

Дарение на фамилия Калови в Регионалната библиотека в Сливен

Книги из сферата на историята, философията, политологията, справочните издания, краеведските трудове, художествената литература, фолклора

◊ СЪБИТИЕТО

Дарение на фамилия Калови в Регионалната библиотека в Сливен

Илия Калов, наследник на известния род текстилни индустриалци Калови, вля дарението си от ценни книги към хранителницата в града под Сините скали. Това е пореден жест на благодеятеля – след този от 2000 година, наредил името му редом с публициста и дарителя Борис Симитчиев, автор на изследвания за събития и личности в бунтовния град.

Книжовният дар на Калов включва издания, събирани от поколения членове на неговия род и с този от началото на новия век ще оформи специална сбирка под наслов „Библиотека Илия Калов” в книжовното средище. Представени са книги из сферата на историята, философията, политологията, справочните издания,  краеведските трудове, художествената литература,  фолклора и др.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ДАРЕНИТЕ КНИГИ

Характерът на дарените книги - за възрожденски дейци и участници в национално-освободителните ни борби, е виден от някои заглавия, подредени по хронологичния ред на издаването им: 1930 г. - “Хаджи Димитър и Стефан Караджа и техните другари”, изследването за клуцохорския църковен храм със заглавие ”Юбилейна книга за църквата „Св. Никола” (1934 г.), книгата на Никола Станев за личността на българския енциклопедист „Д-р Иван Селимински” (1935 г.), която, заедно с изследването на
Михаил Арнаудов „Селимински. Живот, дело, идеи” (1938 г.), се нарежда до стожерите в “Библиотека „Д-р Иван Селимински”. Сред дарените книги се открояват със значението си и „Сформирането и сраженията на Христо Ботьовата и Хаджи Димитровата чети” от Иван Бунарджиев (1940 г.), тази на Ал. Недев  за националния герой и войвода „Хаджи Димитър” (1940 г.) и др.

Тези издания, както и творбите на Илия Калов (известен сред ценителите на историческите изследвания и като автор), след обработката на дарението ще бъдат достъпни за читателите и гостите на града. През 2003 година в софийско издателство бе отпечатано излязлото изпод перото му родово изследване „Опит за история на рода Лолови от с. Медвен, Котленско”, а в 2007 година, в „Другата страна на свободата”, Калов представи биографична хроника за живота в емиграция на Николай Методиев Николов.

Сливенци, жители на средище – създател на началата и традициите в текстилната промишленост в България, посрещнаха  с интерес и новата, излязла през 2010 година книга на Калов по тази тема. Ценното краеведско  изследване носи заглавието „Опит за история на текстилната фирма „Илия Г. Калов” – Сливен”. Авторът е наследник на фамилията, собственик от 1890 година на едно от най-старите текстилни предприятия у нас. Вложените средства за разширението и модернизацията му го превръщат през годините в производител на вълнени платове и прежди с европейско качество, снабдявало армията, държавната администрация и двореца за дълъг период от време: от 1905 г. до 1947, годината на национализацията му от комунистическия режим. Изследването надхвърля значимостта на „регионалните трудове” и дава приноса си: с фактите, приложения документален и снимков материал, в изучаване основите на националната и сливенската текстилна индустрия в България.

Автор: Иванка Денева
06.02.2011 г. 13:59
Посетено: 1810
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/11615-darenie-na-familiya-kalovi-v-regionalnata-biblioteka-v-sliven